இந்திரா பார்த்தசாரதி பற்றி பாரதிமணி

இந்திரா பார்த்தசாரதி பற்றி பாரதி மணி இங்கே ஒரு அருமையான கட்டுரை எழுதி இருக்கிறார். (சுட்டி கொடுத்த ஸ்ரீனிவாசுக்கு நன்றி!)

பாரதி மணி (க.நா.சு.வின் மாப்பிள்ளை) இ.பா.வின் நீண்ட நாள் நண்பர். டெல்லி பழக்கம். அவருடைய நாடகங்கள் பலவற்றை மணி மேடை ஏற்றி இருக்கிறார். அப்படி ஒரு நாடகம் மூலம்தான் மணிக்கு அவரது மனைவியுடன் பழக்கமே ஏற்பட்டதாம்!

நல்ல கட்டுரை படித்துப் பாருங்கள்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: இந்திரா பார்த்தசாரதி

தொடர்புடைய சுட்டிகள்: