எஸ். ராமகிருஷ்ணனின் தேர்வு – நூறு சிறந்த தமிழ் சிறுகதைகள்

என்னுடைய reference-களில் எஸ். ராமகிருஷ்ணனின் நூறு சிறந்த சிறுகதைகள் தேர்வும் ஒன்று. அழியாச்சுடர்கள் ராம் இப்போது அந்த சிறுகதைகளில் பலவற்றை தொகுத்து (அதாவது பேரை கிளிக்கினால் கதையைப் படிக்கலாம்) ஒரு மாஸ்டர் reference உருவாக்கி இருக்கிறார். படித்துப் பாருங்கள்! நல்ல சிறுகதையை படிக்க மூட் வரும்போது இங்கே போய் எதையாவது க்ளிக்கி படிக்கலாம்…

இப்படி நானே தொகுக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன், இப்போது எனக்கு வேலை மிச்சம். 🙂 ராமுக்கு டபிள் நன்றி!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: தமிழ் சிறுகதைகள், படிப்பு

தொடர்புடைய சுட்டிகள்:
கூட்டாஞ்சோறு தளத்திலிருந்து: எஸ்.ரா.வின் சிறுகதை தேர்வுகள், என் சிறு குறிப்புகளுடன் – பகுதி 1, பகுதி 2