ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் – பிடித்த சிறுகதைகள்

ஷெர்லாக் ஹோம்ஸை எனது பதின்ம பருவத்தில் படித்தேன். புத்தக சொந்தக்காரரும் பெரிய ஷெர்லாக் பிரியர். புத்தகம் தன் வீட்டை விட்டு வெளியேறக்கூடாது என்று அவர் உறுதியாக இருந்தார். இதற்காக அவர் பக்கத்து வீட்டில் இருந்த நண்பன் வீட்டுக்குப் போவது போல போய் அவ்வப்போது இரண்டு மூன்று கதைகள் படித்துத்தான் ஐம்பத்தாறு கதைகளையும் படித்து முடித்தேன். பல துப்பறியும் கதைகளைப் படித்திருக்கிறேன். ஆனால் ஹோம்ஸ் போல இன்னொருவர் இல்லை.

ஹோம்ஸின் சிறப்பு என்ன? விக்டோரியா காலத்து இங்கிலாந்தை – குறிப்பாக லண்டனை – நம் கண் முன் கொண்டு வருவதா? ஹோம்ஸின் பாத்திரப் படைப்பா? சுவாரசியமான புதிர்களா? இவை எல்லாம்தான், ஆனால் எல்லாவற்றையும் கலக்கும்போது கிடைக்கும் அனுபவம் சிறப்பாக இருக்கிறது…

எனக்கு மிகவும் பிடித்த சிறுகதைகளை இங்கே லிஸ்ட் போட்டிருக்கிறேன்.

 1. A Scandal in Bohemia
 2. Red-Headed League
 3. Man with the Twisted Lip
 4. Blue Carbuncle
 5. Speckled Band
 6. Copper Beeches
 7. Silver Blaze
 8. Reigate Squires
 9. Naval Treaty
 10. Final Problem
 11. Empty House
 12. Norwood Builder
 13. Dancing Men
 14. Six Napoleans
 15. Dying Detective
 16. Three Garridebs
 17. Thor Bridge
 18. Retired Colourman

நான்கு நாவல்களும் இருக்கின்றன. எனக்கு (அனேகமாக எல்லாருக்கும்) பிடித்தது Hound of Baskervilles. எனக்கு Valley of Fear-உம் பிடிக்கும்.

ஆன்லைனில் படிக்க விரும்புவர்கள் இங்கே பார்க்கவும். ஆனால் சிட்னி பாகெட் (Sidney Paget) படங்களுடன் புத்தகம் கிடைத்தால் அந்த அனுபவமே வேறு.