சுப்ரபாரதிமணியன் – புத்தகக் கண்காட்சி

சுப்ரபாரதிமணியன் செகந்தராபாதில் நடத்தி வந்த புத்தகக் கண்காட்சிகளைப் பற்றி சமீபத்தில் இப்படி எழுதி இருந்தேன்.

தமிழ், தமிழ் வாசிப்பு ஆகியவற்றுக்கு உண்மையாக உழைத்தவர். அவருக்கு ஒரு கை கொடுத்திருக்கலாம். புத்தகக் கண்காட்சியில் உட்கார்ந்து பில்லாவது போட்டிருக்கலாம். நான் ஒன்றும் பெரிதாக வெட்டி முறிக்கவில்லை. என் துரதிருஷ்டம், அந்த வயதில் தோன்றவில்லை. ஒரு விஷயத்தை ஆர்கனைஸ் செய்வது எவ்வளவு கஷ்டம் என்று அந்தக் காலத்தில் தெரியவே இல்லை.

அவருடைய இந்த கட்டுரை தற்செயலாக கண்ணில் பட்டது. உதவிக்கு யாரும் இல்லை என்று அவரும் அங்கலாய்த்ததுக் கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் வருத்தமாக இருக்கிறது. நேரம் நிறைய இருக்கும்போது இதெல்லாம் தோன்றவில்லை. தோன்றும்போது நேரமே இருப்பதில்லை!

ஓ செகந்தராபாத்! என்ற புத்தகத்திலிருந்து இது ஒரு excerpt என்று நினைக்கிறேன். யாராவது படித்திருக்கிறீர்களா? படித்திருந்தால் அதைப் பற்றி எழுதுங்களேன்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: சுப்ரபாரதிமணியன் பக்கம்

தொடர்புடைய சுட்டி:
சுப்ரபாரதிமணியனின் சிறுகதைத் தொகுப்பு – அப்பா