படுகை – ஜெயமோகன்


ஜெயமோகனின் படுகை சிறுகதையை அழியாச்சுடர்கள் ராம் பதித்திருக்கிறார். எனக்கு பிடித்த சிறுகதைகளில் ஒன்று.

நான் தொன்மங்களை விரும்புபவன். எந்த மொழி, எந்த பண்பாடு என்றாலும் அதன் தொன்மங்கள்தான் என்னை ஈர்க்கின்றன. இப்படி தொன்மம் உருவாகும் ஒரு கதையை எழுத வேண்டும் என்று ஆசை, மனதில் இருக்கும் கதை தொண்டைக்குள் மாட்டிக்கொண்ட உணவுத் துணுக்கு மாதிரி சரியாக உருவாகவும் மாட்டேன் என்கிறது, துப்பிவிடவும் முடியவில்லை.

மிஸ் செய்யாதீர்கள்.

சமீபத்தில் ஜெயமோகன் தளத்திலும் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.