பாரதியை சந்தித்த பாரதிதாசன் – மலர்மன்னனின் சிறுகதை

திண்ணை தளத்தில் இந்த “சிறுகதையை” படித்தேன். மலர்மன்னன் எழுதி இருக்கிறார். இதில் எவ்வளவு நிஜம், எவ்வளவு கற்பனை என்று உறுதியாகச் சொல்ல முடியவில்லை. ஆனால் பாரதிதாசனைப் பற்றி

சரிதான். ஆரம்பம் குற்றமில்லை. விடா முயற்சியும் தெய்வபக்தியும் அறிவிலே விடுதலையும் ஏறினால் கவிதையிலே வலிமையேறும்

என்று பாரதி எழுதி இருப்பதை எங்கோ படித்திருக்கிறேன். வேணு நாயக்கரைப் பற்றியும் அவர் எழுதி இருக்கிறார் என்று நினைவு.

பாரதிதாசனைப் பற்றி எனக்குப் பெரிதாக அபிப்ராயம் இல்லை. பொதுவாகவே கவிதை அலர்ஜி. ஆனால் நல்ல சந்தம் வரும்படி எழுதுவார் என்று ஒரு நினைப்பு. சிறு வயதில் “இருண்ட வீடு” என்ற ஒரு புத்தகத்தைப் படித்து சிரித்திருக்கிறேன். வீட்டுக்கு வரும் திருடனை பொம்மைத் துப்பாக்கி வைத்து அப்பா மிரட்டி சமாளித்துக் கொண்டிருப்பார். அவரிடம் சின்னைப் பையன்

அப்பா அப்பா அது பொய்த் துப்பாக்கி
தக்கை வெடிப்பது தானே என்றான்

என்று சத்தமாக சொல்லும் வரிகள் இன்னும் நினைவிருக்கின்றன.

பாரதியைப் பற்றி அபிப்ராயம் சொல்லும் நிலையில் நான் இல்லை. இந்த இரண்டு ஆளுமைகளும் சுவாரசியமானவை, அவ்வளவுதான்.

இது பெரிய இலக்கியம் இல்லைதான். ஆனாலும் என்னவோ எனக்கு சிறுகதை பிடித்திருக்கிறது. மலர்மன்னனுக்கு வாழ்த்துக்கள்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பாரதி பக்கம்

தொடர்புடைய சுட்டிகள்:
மலர்மன்னனின் சிறுகதை
பாரதி ஒரு மதிப்பீடு