அனைவரும் படிக்க வேண்டிய நூறு நாவல்கள் – டெலிக்ராஃப் பத்திரிகையின் லிஸ்ட்

இந்த லிஸ்டை எனக்கு அனுப்பியது அருணா. பல புத்தகங்கள் என் லிஸ்டிலும் வரும், ஆனால் இந்தத் தரவரிசைப்படுத்துதலில் எனக்கு கடுமையான ஆட்சேபணைகள் உண்டு. டோஸ்டோவெஸ்கிக்கு 66-ஆவது இடம், ஜார்ஜ் எலியட்டுக்கு முதல் இடம் கொடுப்பதை நான் இது வரை பார்த்ததே இல்லை. (ஆனால் நானும் ஹார்ப்பர் லீக்கு முதல் இடம் கொடுக்கிறேன். 🙂 ) இருந்தாலும் இன்று ஒரு அமெரிக்க/ஆங்கிலேய பல்கலைக்கழகத்தில் (ஆங்கில) இலக்கியப் பட்டப் படிப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்டைப் படிக்கச் சொன்னால் ஆச்சரியமில்லை.

இதில் மூன்றில் ஒரு பகுதியைப் படித்திருக்கிறேன்.

டாப் டென் புத்தகங்கள் வசதிக்காக:

  1. Middlemarch by George Eliot
  2. Moby Dick by Herman Melville
  3. Anna Karenina by Leo Tolstoy
  4. The Portrait of a Lady by Henry James
  5. Heart of Darkness by Joseph Conrad
  6. In Search of Lost Time by Marcel Proust
  7. Jane Eyre by Charlotte Brontë
  8. Disgrace by JM Coetzee
  9. Mrs Dalloway by Virginia Woolf
  10. Don Quixote by Miguel de Cervantes