ஜெயமோகனின் “ஊமைச் செந்நாய்” – பிடித்த சிறுகதை

என் anthology-யில் இடம் பெறும் சிறுகதை. விவரிக்க விரும்பவில்லை, படித்துக் கொள்ளுங்கள்!

ஊமைச் செந்நாய் சிறுகதை அடங்கிய சிறுகதைத் தொகுப்பு கிழக்கு தளத்தில் கிடைக்கிறது. விலை நூறு ரூபாய். கட்டாயம் வாங்கிப் படியுங்கள்!