தி. ஜானகிராமனின் சிறுகதை – துணை

thi_janakiramanதி.ஜா.வின் ஒரு பிரமாதமான சிறுகதையை ஆபிதீன் மீண்டும் பதித்திருக்கிறார். எப்போது படித்தாலும் புன்னகை வரவழைக்கும் சிறுகதை. தாத்தாக்களுக்கு துணையாகப் போகும் ஒரு “இளைஞனின்” அனுபவம். கட்டாயம் படியுங்கள்!


தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: தமிழ் சிறுகதைகள், தி.ஜா. பக்கம்

தொடர்புடைய சுட்டி: துணை பற்றி நண்பர் சிவா கிருஷ்ணமூர்த்தி