காந்தி கொடுத்த பேட்டி – வீடியோ, காந்தி குரலைக் கேட்கலாம்

நான் மிகச் சிறந்த தலைவராகக் கருதுபவர்களில் காந்தி முதன்மையானவர். (மிகச் சிறந்த மனிதர் என்பதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை) அவர் வீடியோவில் கொடுக்கும் ஒரு பேட்டி – சுட்டி கொடுத்த நண்பர்களுக்கு நன்றி! இந்த தளத்தில் பொதுவாக புத்தகங்கள் பற்றித்தான் என்றாலும் காந்தி வீடியோவை பகிர ஆசை. இன்று காந்தி நினைவு நாள் வேறு…