டாப் 100 த்ரில்லர்கள்

இன்னும் ஒரு என்பிஆர் பட்டியல். இவை எல்லாம் இன்று எந்தப் புத்தகங்கள் பாப்புலர் ஆக இருக்கின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன, அவ்வளவுதான். ஜேம்ஸ் பாட்டர்சன் எல்லாம் இன்னும் இரண்டு வருஷம் நினைவு இருந்தால் அதிகம். டாப் டென்னில் நான் பரிந்துரைப்பது பாஸ்கர்வில்லி And Then There Were None, The Girl with the Dragon Tattoo மட்டுமே. (Shining திரைப்படம் எனக்குப் பிடிக்கும், In Cold Blood பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், படித்ததில்லை.)

இவை எல்லாமே திரைப்படமாக வந்திருப்பதை கவனிக்கலாம்.

வசதிக்காக வழக்கம் போல டாப் டென் கீழே.

  1. The Silence of the Lambs by Thomas Harris
  2. The Girl with the Dragon Tattoo by Stieg Larsson
  3. Kiss the Girls by James Patterson
  4. The Bourne Identity by Robert Ludlum
  5. In Cold Blood by Truman Capote
  6. The Da Vinci Code by Dan Brown
  7. The Shining by Stephen King
  8. And Then There Were None by Agatha Christie
  9. The Hunt for Red October by Tom Clancy
  10. The Hound of the Baskervilles by Sir Arthur Conan Doyle

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பரிந்துரைகள்