டாப் 100 அறிவியல்+ஃபாண்டஸி புனைவுகள்

NPRஎன்பிஆரின் இன்னொரு பட்டியல். எனக்கு அறிவியல் புனைவுகள் பிடித்தமானவை. ஆனால் இந்த லிஸ்டில் ஃபாண்டசிக்கு பெரிய இடம் இருக்கிறது. ஆனால் டாப் டென்னில் எனக்குத் தேறாதது Hitchhiker ஒன்றுதான். சிறுகதையாக வர வேண்டியதை சீரிஸாக இழுக்கிறார்.

வசதிக்காக டாப் டென் புத்தகங்கள் கீழே.

  1. J.R.R. Tolkien‘s Lord of the Rings Series
  2. Douglas AdamsHitchhikers’ Guide to the Galaxy Series
  3. Orson Scott Card‘s Ender’s Game
  4. Frank Herbert‘s Dune Chronicles
  5. George R.R. Martin‘s A Song of Ice and Fire Series
  6. George Orwell‘s 1984
  7. Ray Bradbury‘s Fahrenheit 451
  8. Issac Asimov‘s Foundation Series
  9. Aldous Huxley‘s Brave New World
  10. Neil Gaiman‘s American Gods

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பரிந்துரைகள்