பீச்சில் படிக்க ஏற்ற நூறு புத்தகங்கள்

NPRஇன்னொரு என்பிஆர் பட்டியல். பீச்சில் படிக்க ஏற்றவை என்றால் சுவாரசியம் நிறைந்த, நம்மை புத்தகத்தில் மூழ்கடிக்க செய்யக் கூடிய, அதே நேரத்தில் ரொம்பவும் யோசிக்க வைக்காத புத்தகங்கள் என்று பொருள் கொள்ளலாமா?

வழக்கம் போல வசதிக்காக டாப் 10 கீழே:

  1. The Harry Potter series by J.K. Rowling
  2. To Kill a Mockingbird by Harper Lee
  3. The Kite Runner by Khaled Hosseini
  4. Bridget Jones’s Diary by Helen Fielding
  5. Pride and Prejudice by Jane Austen
  6. Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood by Rebecca Wells
  7. The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald
  8. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy by Douglas Adams
  9. Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe by Fannie Flagg
  10. The Poisonwood Bible by Barbara Kingsolver

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பரிந்துரைகள்