குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன் எழுதிய “தஞ்சைப் பெரிய கோவில்”

இன்றும் ஒரு மின்னூல். அழகிய விவரப்படங்களுக்காகவே படிக்கலாம். அடுத்த முறை தஞ்சாவூர் போகும்போது இவரை சந்திக்க வேண்டும்…

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: மின்னூல்கள்