“புதிய” ஆங்கில வார்த்தைகள்

ICYMI, ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் அகராதியில் இந்த வருஷம் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைகளை இங்கே காணலாம். (ICYMI என்றால் என்ன என்று குழம்புபவர்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஏஞ்சலினா ஜோலியின் புகைப்படத்தை மேலே scroll செய்துவிட்டு கீழே போய்ப் பார்க்கவும்.)

angelina_jolieநான் பொறியியல் படித்த காலத்தில் எஞ்சினியரிங் ட்ராயிங் எல்லாரும் கட்டாயம் படித்தாக வேண்டும். டாப் வ்யூ, ஃப்ரண்ட் வ்யூ, சைட் வ்யூ என்று படித்ததை எல்லாம் பெண்களுக்குத்தான் பயன்படுத்தினோம். டாப் வ்யூ அபூர்வம்; ஃப்ரண்ட் வ்யூவோ நன்றாக மூடப்பட்டிருக்கும். புடவை, தாவணி விலகித் தெரியும் சைட் வ்யூ தரிசனத்துக்காகத்தான் ஆலாகப் பறந்தோம். நண்பர்கள் பார்க்காத சைட் வ்யூ நம் கண்ணில் பட்டுவிட்டால் பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும். இப்போது சைட் பூப் என்ற வார்த்தை அகராதியில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. தலைமுறைகள் மாறினாலும் கண் ஒரே இடத்தைத்தான் பார்க்கும் போல! (எல்லா தலைமுறையினரும் ஏஞ்சலினா ஜோலியைப் பார்த்து ஜொள்ளிக் கொள்ளலாம்.)

பட்டினத்தார் பாடினாராம்:

சிற்றம்பலமும் சிவமும் அருகிருக்க
வெற்றம்பலம் தேடுகின்றோமே! – நித்தம்
பிறந்த இடம் தேடுதே பேதை மட நெஞ்சம்
கறந்த இடம் நாடுதே கண்!

oxford_dictionaryவசதிக்காக பட்டியல் கீழே.

 • acquihire (n.): buying out a company primarily for the skills and expertise of its staff.
 • adorbs (adj.): arousing great delight; cute or adorable.
 • air punch (n.): thrusting one’s clenched fist up into the air, typically as a gesture of triumph.
 • amazeballs (adj.): very impressive, enjoyable, or attractive.
 • anti-vax (adj.): opposed to vaccination.
 • binge-watch (v.): watch multiple episodes of a television program in rapid succession.
 • bro hug (n.): a friendly embrace between two men.
 • clickbait (n.): (on the Internet) content whose main purpose is to attract attention and draw visitors to a particular web page.
 • cray (adj.): crazy, but without that time-consuming extra syllable.
 • Deep Web (n.): the part of the World Wide Web that is not discoverable by means of standard search engines.
 • doncha (contraction): don’t you.
 • douchebaggery (n.): obnoxious or contemptible behaviour.
 • e-cig (n.): another term for electronic cigarette.
 • fandom (n.): the fans of a particular person, team, series, etc., regarded collectively as a community or subculture.
 • fast follower (n.): a company that quickly imitates the innovations of its competitors.
 • 5:2 diet (n.): a diet that involves eating normally for five days out of a seven-day period and greatly restricting the amount of food eaten on the other two days.
 • FML (abbrev.): (vulgar slang) f— my life! (used to express dismay at a frustrating personal situation)
 • hate-watch (v.): watch (a television program usually) for the sake of the enjoyment derived from mocking or criticizing it.
 • hot mess (n.): a person or thing that is spectacularly unsuccessful or disordered.
 • hot mic (n.): a microphone that is turned on, in particular one that broadcasts a spoken remark that was intended to be private.
 • humblebrag (n. & v.): (make) an ostensibly modest or self-deprecating statement whose actual purpose is to draw attention to something of which one is proud.
 • hyperconnected (adj.): characterized by the widespread or habitual use of devices that have Internet connectivity.
 • ICYMI (abbrev.): in case you missed it.
 • listicle (n.): an Internet article presented in the form of a numbered or bullet-pointed list.
 • live-tweet (v.): post comments about (an event) on Twitter while the event is taking place.
 • mansplain (v.): (of a man) explain something to someone, typically a woman, in a manner regarded as condescending or patronizing.
 • mud run (n.): an event in which participants negotiate a course consisting of obstacles filled or covered with mud.
 • neckbeard (n.): growth of hair on a man’s neck, especially when regarded as indicative of poor grooming.
 • Paleo diet (n.): a diet based on the type of foods presumed to have been eaten by early humans.
 • second screen (n.): a mobile device used while watching television, especially to access supplementary content or applications.
 • sentiment analysis (n.): the process of computationally identifying and categorizing opinions expressed in a piece of text.
 • side boob (n.): the side part of a woman’s breast, as exposed by a revealing item of clothing.
 • side-eye (n.): a sidelong glance expressing disapproval or contempt.
 • smartwatch (n.): a mobile device with a touchscreen display, worn on the wrist.
 • SMH (abbrev.): shaking (or shake) my head (used to express disapproval, exasperation, etc.).
 • spit take (n.): (especially as a comic technique) an act of suddenly spitting out liquid one is drinking in response to something funny or surprising.
 • subtweet (n.): (on Twitter) a post that refers to a particular user without directly mentioning them, typically as a form of furtive mockery or criticism.
 • tech-savvy (n.): well informed about or proficient in the use of modern technology.
 • time-poor (adj.): spending much of one’s time working or occupied.
 • throw shade (phr.): publicly criticize or express contempt for someone.
 • vape (v.): inhale and exhale the vapor produced by an electronic cigarette or similar device.
 • WDYT (abbrev.): what do you think?
 • YOLO (abbrev.): you only live once (expressing the view that one should make the most of the present moment).

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பலதும்

One thought on ““புதிய” ஆங்கில வார்த்தைகள்

 1. பட்டினத்தார் சொல்ல வருவது புரிகிறது. ஆனால் பாவம் சொல் குற்றத்தினால் பொருள் குற்றமாகி, incest திசைக்கு போய்விட்டார்.

  Like

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.