டாகுமெண்டரி – ஒரு தென்னிந்திய கிராமம்

புத்தகங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் சம்பந்தமில்லாத ஒரு பதிவு.

அந்தக் கால இயக்குனர் எல்லிஸ் ஆர். டங்கன் எடுத்த ஒரு ஆவணத் திரைப்படம் கண்ணில் பட்டது. பதினைந்து நிமிஷம்தான் இருக்கும். கட்டாயம் பாருங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறேன்.

இந்தத் திரைப்படம் உண்மையிலேயே ஆவணத் திரைப்படம்தானா என்று எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம்தான். மதுரை வீரன் நாடகத்தில் (கூத்து என்று சொல்ல முடியவில்லை) ஆடுபவர்கள் (நடிப்பவர்கள் என்றும் சொல்ல முடியவில்லை) லலிதா-பத்மினி என்று நினைக்கிறேன். லலிதாவும் பத்மினியும் இளைஞிகளாகத் தோற்றம் அளிக்கிறார்கள். நாற்பதுகளின் இறுதியிலோ ஐம்பதுகளின் ஆரம்பத்திலோ எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அப்போது இருவருமே பெரிய சினிமா/நடன நட்சத்திரங்கள். அவ்வளவு வளர்ந்த நிலையில் ஒரு கிராமத்தில் நாடகம் ஆடினார்களா என்று சந்தேகமாக இருக்கிறது.

எப்படி இருந்தால் என்ன? நன்றாக இருக்கிறது, பாருங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறேன்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: திரைப்படங்கள்