சீன, ஜப்பானிய முன்னோடி நாவல்கள்

ஜெயமோகன் “இரண்டாயிரத்துக்குப் பின் நாவல்” என்ற தலைப்பில் சமீபத்தில் ஒரு உரை ஆற்றி இருக்கிறார். அதில் சீன, ஜப்பானிய நாடுகளின் நாவல் முன்னோடி நாவல் முயற்சிகளைப் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார். அவற்றை இணையத்தில் தேடி அவற்றுக்கான சுட்டிகளை இணத்திருக்கிறேன்.

tale_of_genjiபதினோராம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட Tale of Genji பற்றி இப்படி சொல்கிறார்.

ஜப்பானியப் பெருநாவல் மரபு முன்னரே உலகமெங்கும் அறியப்பட்டது. அதில் ஜெஞ்சியின் கதை தமிழிலும் கா. அப்பாத்துரையால் சுருக்கமாக மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 11-ஆம் நூற்றாண்டு நாவலான இதை உலகின் முதல் நாவல் என்பதுண்டு.

ஜெஞ்சியை இணையத்தில் படிக்கலாம்.

அவர் முற்கால சீனப் பெருநாவல்கள் பற்றி சொல்வது:

சீனப் பெருநாவல் மரபு என்று 14-ஆம் நூற்றாண்டில் மிங் வம்ச அரசர்களின் காலத்தில் தொடங்கி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் குயிங் மன்னர்களின் காலம் வரை நீடித்தது. அவற்றில் நான்கு பெருநாவல்கள் உச்சங்கள். மானுடம் உருவாக்கிய மாபெரும் நாவல்கள் அவை. மானுடம் உரைநடையில் அடைந்த மாபெரும் கலைவெற்றிகளும் அவையே என்னும் விமர்சகர்கள் உள்ளனர்.

  • நீர்வேலி (Water Margin) – பதினான்காம் நூற்றாண்டு – இணையத்தில் படிக்க
  • மூன்று அரசுகளின் கதை (Romance of Three Kingdoms) – பதினான்காம் நூற்றாண்டு – இணையத்தில் படிக்க
  • மேற்கு நோக்கிய பயணம் (Journey to the West) – பதினாறாம் நூற்றாண்டு – இணையத்தில் படிக்க
  • செந்நிற அறையின் கனவு (Dream of the Red Chamber) – பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு – இணையத்தில் படிக்க

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: References