தொழிற்சங்க இயக்க முன்னோடி – சேதுமாதவ மார்க்கம் ஐயர்

இன்று ஒரு விதிவிலக்காக ஒரு முன்னோடித் தலைவரைப் பற்றிய சுட்டிசேதுமாதவ மார்க்கம் ஐயர் ரயில்வே தொழிற்சங்க இயக்க முன்னோடியாம். முதல் ரயில்வே வேலை நிறுத்தத்தின் உந்துவிசை இவர்தானாம். பின்னாளில் காந்தியால் கவரப்பட்டு சிறை எல்லாம் சென்றிருக்கிறார். விடுதலை பெற்ற பிறகுதான் இறந்திருக்கிறார்.

சுவாரசியமான கட்டுரை, படித்துப் பாருங்களேன்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பலதும்