வாலி

imagesவாலியை சினிமாப் பாட்டு எழுத்தாளராகத்தான் ரொம்ப நாளாகத் தெரியும். அவர் இலக்கியம் படைக்கவும் முயன்றிருக்கிறார், அதுவும் கவிதையாகவே ராமாயணம் (அவதார புருஷன்), மகாபாரதம் (பாண்டவர் பூமி) எல்லாம் எழுதி இருக்கிறார் என்பதெல்லாம் சில வருஷங்களாகத்தான் தெரியும். கவிதை என்றால் நான் ஓடிவிடுவேன். ஆனால் மகாபாரதப் பித்து அதிகம் என்பதால் பாண்டவர் பூமியை தம் கட்டிப் படித்தேன். வாலி மேல் பரிதாப உணர்ச்சிதான் ஏற்பட்டது. சும்மா எதுகை மொகனையாக எழுதிவிட்டால் அது கவிதை, இலக்கியம் என்று நினைத்திருக்கிறார். அதுவும் வலிந்து புகுத்தப்பட்ட எதுகை. பாவம்!

வாலி பாணியிலேயே சொன்னால்:

வாலி
சினிமாப் பாட்டு ஜாலி
இலக்கியம் படைக்கப் புகுந்தாலோ
அறுந்தது படிப்பவன் தாலி
இதையெல்லாம் படிப்பதற்கு பதிலாக
விளையாடலாம் கோலி!

அபுனைவு ஒன்றையும் படித்தேன். நினைவு நாடாக்கள் வாலியின் ட்ரேட்மார்க் நடையில் யாரையும் குறையாகச் சொல்லாமல் எழுதப்பட்ட memoir. வாலியின் ஆரம்பக்கட்ட போராட்டங்கள் மட்டுமே கொஞ்சம் சுவாரசியமாக இருக்கின்றன.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: தமிழ் எழுத்தாளர்கள்