2015-இன் தமிழ் படைப்புகள்

மேலை நாட்டு பத்திரிகைகளில் வருஷாவருஷம் ஆண்டின் சிறந்த நூல்கள் என்று ஒரு பட்டியல் போடுவார்கள். இந்த முறை நம்மூருக்கு ஒரு பட்டியல் போடலாம் என்று எனக்கு ஆசை.

ஆசை இருக்கு தாசீல் பண்ண என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. 2015-இல் என்ன புத்தகங்கள் வெளிவந்தன என்றே தெரியாதபோது எப்படி பட்டியல் போடுவது? நண்பர்கள்தான் உதவ வேண்டும். நீங்கள் படித்த சிறந்த 2015-இன் புத்தகங்களைப் பற்றி ஓரிரு வரிகளாவது எழுதுங்களேன்! நாவல், சிறுகதைத் தொகுப்பு, கவிதைத் தொகுப்பு, அபுனைவு எதுவாக இருந்தாலும் சரிதான்…

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: புத்தகப் பரிந்துரைகள்