2016-இல் படிக்கப் போகும் புத்தகங்கள்

பட்டியல் சின்னதாக இருந்தால் போதும், ஆனால் இந்த வருஷமாவது முடித்துவிட வேண்டும்.

  1. War and Peace
  2. Crime and Punishment
  3. Bridge on Drina
  4. Woman in the Dunes
  5. கொற்றவை
  6. காவல் கோட்டம்
  7. அஞ்ஞாடி
  8. புயலிலே ஒரு தோணி
  9. கடலுக்கு அப்பால்
  10. ஆரோக்ய நிகேதன்

உங்கள் பட்டியல் என்ன? எந்தப் புதிய புத்தகங்களைப் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறீர்கள்? ரொம்ப நாளாக படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து தள்ளிப் போய்க் கொண்டே இருக்கும் புத்தகங்கள் உண்டா? (என் பட்டியல் முழுவதுமே அப்படி தள்ளிப் போய்க் கொண்டிருக்கும் புத்தகங்கள்தான்.) இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: புத்தகப் பரிந்துரைகள்