பொருளடக்கத்திற்கு தாவுக

Jabberwocky

by மேல் ஏப்ரல் 27, 2016

இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன் கண்ணில் பட்ட ‘கவிதை’. ஜாபர்வாக்கி, Walrus and the Carpenter, எட்வர்ட் லியரின் limericks, சுகுமார் ரேயின் ஹா ஜா போ லா ரா போன்றவை சிறு வயதில் படிக்க ஏற்றவை என்பார்கள். எனக்கோ இவற்றில் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி enjoyment இத்தனை வயதான பிறகும் குறையவே இல்லை. மன அளவில் நான் வளரவே இல்லை என்று நினைக்கிறேன்!

‘Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

“Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!”

He took his vorpal sword in hand;
Long time the manxome foe he sought—
So rested he by the Tumtum tree
And stood awhile in thought.

And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

“And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!”
He chortled in his joy.

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: சிறுவர்களுக்காக

3 பின்னூட்டங்கள்
 1. David permalink

  I Remember, I Remember

  By Thomas Hood

  I remember, I remember,

  The house where I was born,

  The little window where the sun

  Came peeping in at morn;

  He never came a wink too soon,

  Nor brought too long a day,

  But now, I often wish the night

  Had borne my breath away!

  I remember, I remember,

  The roses, red and white,

  The vi’lets, and the lily-cups,

  Those flowers made of light!

  The lilacs where the robin built,

  And where my brother set

  The laburnum on his birthday,—

  The tree is living yet!

  I remember, I remember,

  Where I was used to swing,

  And thought the air must rush as fresh

  To swallows on the wing;

  My spirit flew in feathers then,

  That is so heavy now,

  And summer pools could hardly cool

  The fever on my brow!

  I remember, I remember,

  The fir trees dark and high;

  I used to think their slender tops

  Were close against the sky:

  It was a childish ignorance,

  But now ’tis little joy

  To know I’m farther off from heav’n

  Than when I was a boy.

  _______________________

  This was one of the poems that I enjoyed as a youngster. Childhood remembered is more romantic than childhood itself..

  Like

Trackbacks & Pingbacks

 1. புல்லட்டின் போர்ட் (அண்மைய பதிவுகளுக்கு கீழே scroll செய்யவும்) | சிலிகான் ஷெல்ஃப்
 2. 2017 புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்! | சிலிகான் ஷெல்ஃப்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: