தீபாவளிச் சிறுகதை – லா.ச.ரா.வின் ‘பாற்கடல்’

Deepavaliஅனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்!

தீபாவளிக்கு என்ன சிறுகதை பொருந்தும் என்று யோசித்தால் அழகிரிசாமியின் ‘ராஜா வந்திருக்கிறார்‘, லா.ச.ரா.வின் ‘பாற்கடல்‘ இரண்டும் நினைவு வந்தன. இன்று நான் இருக்கும் மனநிலையில் (உறவினரின் இறப்பு) பாற்கடல்தான் பொருத்தமாக இருக்கிறது. புத்தாடை, தீபாவளி பட்சணம், பட்டாசு ஆகியவற்றோடு இந்தக் கதையையும் எஞ்சாய்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: லா.ச.ரா. பக்கம்