நூலகங்கள்

நூல்கங்களைப் பற்றி சில வாரங்களுக்கு முன் ஒரு பதிவிட்டிருந்தேன். இப்போது இந்தப் பதிவு கண்ணில் பட்டது. நேஷனல் ஜியாக்ரஃபிக் உலகின் அழகிய நூலகங்களைப் பற்றி ஒரு slideshow இங்கே.

சாம்பிளுக்கு ஒரே ஒரு புகைப்படம் கீழே (மெட்டன் நூலகம், ஜெர்மனி)

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம் பட்டியல்கள்