பெர்டோல்ட் ப்ரெக்ட் எழுதிய கவிதை

இந்தக் கவிதையை ஜெயமோகன் தளத்தில்தான் பார்த்தேன் என்று நினைவு. படித்தவுடன் புன்னகைக்க வைத்தது, ஒரு நிமிஷம் ஏன் இப்படி ஓடிக் கொண்டே இருக்கிறோம் என்று நினைக்க வைத்தது. ஹேமாவுக்கும் பிடித்திருந்தது.

I sit by the roadside
The driver changes the wheel.
I do not like the place I have come from.
I do not like the place I am going to.
Why with impatience do I
Watch him changing the wheel?

பெர்டோல்ட் ப்ரெக்ட் என் மனம் கவர்ந்த நாடக ஆசிரியர்களில் ஒருவர். Life of Galileo, Mother Courage and Her Children, The Good Women of Szechwan, Caucasian Chalk Circle போன்ற நாடகங்கள் எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானவை. கவிதை எல்லாம் எழுதுவார் என்று தெரியவே தெரியாது. 🙂

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பெர்டோல்ட் ப்ரெக்ட் பக்கம்