பிடித்த சிறுகதை: Bartleby the Scrivener

ஹெர்மன் மெல்வில் எனக்குப் பிடித்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். அவர் எழுதிய நாவலான மோபி டிக் பெரும் சாதனை. திமிங்கிலம் மோபி டிக், கேப்டன் அஹாப் எந்த இதிகாச நாயகர்களுக்கும் இணையானவர்கள்.

மோபி டிக் மெல்வில்லின் பிற எழுத்துக்களை மங்க வைத்துவிட்டது என்று எனக்கு ஒரு எண்ணம் உண்டு. Bartleby the Scrivener அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறுகதை. ஆனால் மெல்வில்லின் மிகப் பிரபலமான சிறுகதை இதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும்.

சிறுகதையை விவரிப்பது கஷ்டம். Immovable Object என்று மட்டும்தான் சொல்லப் போகிறேன், வேறு ஒன்றுமே சொல்வதற்கில்லை.. பார்டில்பி ஒவ்வொரு முறையும் ‘I prefer not to’ என்று சொல்லும்போது என்னால் புன்னகைக்காமல் இருக்க முடிவதில்லை. மற்ற குமாஸ்தாக்களான Turkey மற்றும் Nippers-இன் சித்திரம் எல்லாம் பிரமாதம்தான்; பார்டில்பியை அலுவலகத்திலிருந்து துரத்த முடியாமல் அலுவலகத்தையே மாற்றிக் கொள்ளும் வக்கீலின் சித்திரமும் அபாரமானதுதான். ஆனால் ‘I prefer not to’ என்பதுதான் கதை.

மோபி டிக் தலையணை சைசுக்கு இருக்கும் புத்தகம். படிப்பதற்கான பொறுமை இந்த வயதில் எனக்கு இருக்குமா என்று எனக்கே சந்தேகமாகத்தான் இருக்கிறது.  இத்தாம் பெரிய புத்தகத்தைப் படிக்க உங்களுக்கும் கஷ்டமாக இருந்தால் இந்த் சின்ன சிறுகதையையாவது – நாற்பது ஐம்பது பக்கம் இருக்கும் – படித்துப் பாருங்கள்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: ஹெர்மன் மெல்வில் பக்கம்