அருணாசல கவிராயரின் ராம நாடகம்

அருணாசலக் கவிராயர் தமிழ் மூவரில் ஒருவர். கர்நாடக இசைக்கு தியாகராஜர், முத்துசாமி தீட்சிதர், ஸ்யாமா சாஸ்திரி போன்று தமிழிசைக்கு இவரையும் முத்துதாண்டவரையும் மாரிமுத்தா பிள்ளையையும் சொல்வார்கள்.

அவரது ஏன் பள்ளி கொண்டீரய்யா சாஹித்யம் பிரபலமானது. ‘மாசில்லாத மிதிலேசன் பெண்ணுடன் வழி நடந்த இளைப்போ’ என்ற வரிகளில் வரும் துள்ளல் கூடப் பாடுகிறோமோ இல்லையோ வாய்க்குள்ளேயே முனங்கவாவது வைக்கும். அவரது ராமநாடகக் கீர்த்தனைகளும் மிக அருமை. யாரோ இவர் யாரோ, கண்டேன் கண்டேன் சீதையை, ராமனுக்கு மன்னன் முடி தரித்தானே போன்ற பல பாடல்கள் இன்றும் பாடப்படுகின்றன.

அவரைப் பற்றிய ஒரு கட்டுரை கண்ணில் பட்டது. கவிராயர் தமிழ் மூவரில் ஒருவர், அவர் எழுதிய சில கீர்த்தனைகளை கேட்டிருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். கட்டுரை எனக்கு பல தகவல்களைத் தந்தது. படியுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறேன்.

ஏன் பள்ளி கொண்டீரய்யா மஹாராஜபுரம் சந்தானம் குரலில் கீழே

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: இசை