சோ. தர்மனுக்கு சாஹித்ய அகடமி விருது

சோ. தர்மனின் சூல் (2016) நாவலுக்கு சாஹித்ய அகடமி விருது கிடைத்திருக்கிறது. அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள்!

நான் தர்மனின் படைப்புகளை இது வரை படித்ததில்லை. படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன், இப்போது அந்த ஆர்வம் இன்னும் அதிகரித்திருக்கிறது.

புவியரசு, செல்லப்பன், சிவசங்கரி ஆகியோர் தர்மனைத் தேர்ந்தெடுத்த குழு உறுப்பினர்கள். தகுதி உள்ளவரைத் தேர்ந்தெடுத்ததற்கு வாழ்த்துக்கள்!

ஆங்கிலத்தில் சஷி தரூர் எழுதிய An Era of Darkness புத்தகத்திற்கு விருது கிடைத்திருக்கிறது. அவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: விருதுகள்

தொடர்புடைய சுட்டி: சோ. தர்மன் எழுதிய கூகை