15 சிறந்த பாலியல் நாவல்கள்

இப்படி ஒரு பட்டியல் கண்ணில் பட்டது. இதில் ஒன்றைக் கூட படித்தத்தில்லை என்று ஒத்துக் கொள்ள வெட்கமாகத்தான் இருக்கிறது. படிச்சிட்டாலும்… என்று மைண்ட வாய்ஸ் வேறு கேட்கிறது. படிப்பதை விடுங்கள், இரண்டு புத்தகங்களைப் பற்றித்தான் கேள்வியே பட்டிருக்கிறேன். Lady Chatterley’s Lover, Tropic of Cancer.

நீங்கள் எதையாவது படித்திருக்கிறீர்களா? படித்திருந்தால் உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்!

வசதிக்காக பட்டியல் கீழே.

 1. Story of the Eye by Georges Bataille (1928)
 2. Tropic of Cancer by Henry Miller (1934)
 3. The Story of O by Pauline Réage aka Anne Desclos (1954)
 4. Delta of Venus by Anaïs Nin (1977)
 5. Bad Behavior by Mary Gaitskill (1989)
 6. Baise-Moi by Virginie Despentes (1999)
 7. The Sexual Life of Catherine M. by Catherine Millet (2002)
 8. Lost Girls, Vols. 1-3 by Alan Moore and Melinda Gebbie (2006)
 9. Wetlands by Charlotte Roche (2008)
 10. House of Holes by Nicholson Baker (2011)
 11. Les Liaisons Dangereuses (Dangerous Liaisons) by Pierre Choderlos de Laclos
 12. The Lover by Marguerite Duras
 13. Venus in Furs by Leopold von Sacher-Masoch
 14. Call Me by Your Name by André Aciman
 15. Lady Chatterley’s Lover by D.H. Lawrence

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பட்டியல்கள்