பிடித்த கவிதை – பாரதியின் ஊழிக்கூத்து

வெடிபடு மண்டத்திடி பல தாளம் போட – வெறும்
வெளியில் ரத்தக் களியொடு பூதம் பாட – பாட்டின்
அடிபடு பொருளின் அடிபடும் ஒலியிற் கூட – களித்து
ஆடுங்காளீ! சாமுண்டீ! கங்காளீ!
அன்னை! அன்னை! ஆடுங்கூத்தை
நாடச் செய்தாய் என்னை

ஐந்துறு பூதம் சிந்திப்போய் ஒன்றாக – பின்னர்
அதுவும் சக்திக் கதியில் மூழ்கிப் போக – அங்கே
முந்துறும் ஒளியிற் சிந்தை நழுவும் வேகத்தோடே
முடியா நடனம் புரிவாய்! அடுதீ சொரிவாய்!
அன்னை! அன்னை! ஆடுங்கூத்தை
நாடச் செய்தாய் என்னை

பாழாம் வெளியும் பதறிப்போய் மெய் குலைய – சலனம்
பயிலும் சக்திக் குலமும் வழிகள் கலைய – அங்கே
ஊழாம் பேய்தான் ஓஹோஹோவென்றலைய – வெறித்து
உறுமித் திரிவாய், செருவெங்கூத்தே புரிவாய்!
அன்னை! அன்னை! ஆடுங்கூத்தை
நாடச் செய்தாய் என்னை

சத்திப் பேய்தான் தலையொடு தலைகள் முட்டி – சட்டச்
சடசட சட்டென உடைபடு தாளங்கொட்டி – அங்கே
எத்திக்கினிலும் நின் விழி அனல் போய் எட்டி – தானே
எரியுங் கோலங் கண்டே சாகும் காலம்
அன்னை! அன்னை! ஆடுங்கூத்தை
நாடச் செய்தாய் என்னை

காலத்தொடு நிர்மூலம்படு மூவுலகும் – அங்கே
கடவுள் மோனத்தொளியே தனியாய் இலகும் – சிவன்
கோலங் கண்டுன் கனல்செய் சினமும் விலகும் – கையை
கொஞ்சித் தொடுவாய் ஆனந்தக் கூத்திடுவாய்!
அன்னை! அன்னை! ஆடுங்கூத்தை
நாடச் செய்தாய் என்னை


இந்தக் கவிதையை மொழிபெயர்க்க முடியாது என்றுதான் தோன்றுகிறது…

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பாரதி பக்கம்

2 thoughts on “பிடித்த கவிதை – பாரதியின் ஊழிக்கூத்து

  1. முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை. திறமை கொண்ட ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரால் நிச்சயம் பாரதியின் இந்தக் கவிதையை சிறப்பாகவே மொழிபெயர்க்க முடியும்.

    Like

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.