நீண்ட நாட்களாக வரும் காமிக்ஸ்

இந்தப் பதிவிலிருந்து:
 1. The Katzenjammer Kids(1897-2006)
 2. Gasoline Alley (1918-present)
 3. Barney Google and Snuffy Smith (1919-present)
 4. Little Orphan Annie (1924-2010)
 5. Popeye (1929-1994)
 6. Blondie (1930-present)
 7. Dick Tracy (1931-present)
 8. Prince Valiant (1937-present)
 9. Brenda Starr, Reporter (1940-2011)
 10. Beetle Bailey (1950-present)
 11. B.C. (1958-present)
 12. Dennis the Menace (1951-present)

தமிழில் தினத்தந்தி நாளிதழில் வந்துகொண்டிருந்த கன்னித்தீவு (சிந்துபாத்) காமிக்ஸ்தான் நீண்ட நாளாக வருவது என்று நினைக்கிறேன். இன்னும் வருகிறதா? எப்போது ஆரம்பித்தது என்று யாருக்காவது தெரியுமா?

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: காமிக்ஸ்