பில் கேட்ஸ் டாப் 5 புத்தகங்கள்

பில் கேட்ஸ் வருஷாவருஷம் அந்த வருஷத்தின் சிறந்த புத்தகங்கள் என்று ஒரு புத்தகப் பட்டியலைப் பதிப்பார். இந்த முறை மாறுதலுக்காக தனது ஆல்டைம் ஃபேவரிட் புத்தகங்கள் என்று ஒரு பட்டியலைப் போட்டிருக்கிறார். ஒவ்வொரு genre-க்கும் ஒன்று.

வசதிக்காக பட்டியல் மட்டும் கீழே:

இவற்றில் Stranger in a Strange Land, மற்றும் Team of Rivals ஆகியவற்றைப் படித்திருக்கிறேன், பரிந்துரைக்கிறேன். அதிலும் Team of Rivals ஒரு கிளாசிக்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பரிந்துரைகள்