ஹாலோவீனுக்காக – Oh Whistle, and I Will Come to You, My Lad

ஹாலோவீனுக்காக எனக்குப் பிடித்த பேய்க்கதை ஒன்று.

எனக்கு பொதுவாக பேய்க்கதைகள், அமானுஷ்ய சக்திகள் பற்றிய கதைகள் பிடிப்பதில்லை. இந்த மாதிரி கதைகள் எழுதுபவர்களின் நான் விரும்பிப் படிப்பவர் எம்.ஆர். ஜேம்ஸ் மட்டுமே.

ஜேம்ஸ் ஒரு பண்டிதர் (scholar). கேம்ப்ரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருந்திருக்கிறார். ஆனால் எனக்குத் தெரிந்து அவர் இன்று நினைவு கூரப்படுவது அவரது பேய்க்கதைகளினால்தான்.

ஜேம்ஸின் கதைகளில் ஒரு சட்டகம்தான் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும். 40க்கு மேலான வயதிருக்கும் ஒருவர்தான் அனேகமாக நாயகன். அவர் ஒரு பேராசிரியராக, ஆராய்ச்சியாளராக, வக்கீலாக இருப்பார். அவருக்கு பழைய சர்ச்சுகள், புத்தகங்கள் ஆகியவற்றில் ஆர்வம் இருக்கும். அனேகமாக விடுமுறைக்கு எங்காவது போவார். எதையாவது நோண்டுவார். தற்செயலாகவோ, இல்லை போகக் கூடாத இடத்துக்கு போவதாலோ ஒரு அமானுஷ்ய சக்தியின் கட்டுக்களை உடைத்துவிடுவார். அந்த சக்தி என்ன செய்கிறது என்பதெல்லாம் விவரிக்கப்படாது. ஆனால் அது உண்டாக்கும் அச்சம் விவரிக்கப்படும். ஜேம்ஸின் வெற்றியே அப்படி அச்சத்தை மட்டுமே விவரிப்பதுதான். அனேகமாகத் தப்பியும் விடுவார். இது அத்தனையும் அசோகமித்திரனை ஒத்த குரலில், நடையில் எழுதப்பட்டிருக்கும்.

ஜேம்ஸின் கதைகளில் எனக்கு மிகவும் பிடித்தது Oh Whistle and I Will Come to You, My Lad தன் பக்கத்து படுக்கையில் மெதுமெதுவாக உருவாகும் அமானுஷ்ய சக்தி என்பது மயிர்கூச்செறிய வைக்கக் கூடிய கற்பனை. நான் பெரிதாக விவரிக்க விரும்பவில்லை, படித்துக் கொள்ளுங்கள்!


Oh Whistle, and I Will Come to You, My Lad

“I suppose you will be getting away pretty soon, now Full term is over, Professor” said a person not in the story to the Professor of Ontography, soon after they had sat down next to each other at a feast in the hospitable hall of St. James’s College.

The Professor was young, neat and precise in speech.

“Yes,” he said; “my friends have been making me take up golf this term and I mean to go to the East Coast — in point of fact to Burnstow — (I dare say you know it) for a week or ten days to improve my game. I hope to get off tomorrow.”

“Oh, Parkins,” said his neighbour on the other side, “if you are going to Burnstow, I wish you would look at the site of the Templars’ preceptory and let me know if you think it would be any good to have a dig there in the summer.”

It was, as you might suppose, a person of antiquarian pursuits who said this, but, since he merely appears in this prologue, there is no need to give his entitlements.

“Certainly,” said Parkins, the Professor: “if you will describe to me whereabouts the site is, I will do my best to give you an idea of the lie of the land when I get back; or I could write to you about it, if you would tell me where you are likely to be.”

“Don’t trouble to do that, thanks. It’s only that I’m thinking of taking my family in that direction in the Long and it occurred to me that as very few of the English preceptories have ever been properly planned, I might have an opportunity of doing something useful on off-days.”

The Professor rather sniffed at the idea that planning out a preceptory could be described as useful. His neighbour continued:

“The site — I doubt if there is anything showing above ground — must be down quite close to the beach now. The sea has encroached tremendously, as you know, all along that bit of coast. I should think, from the map, that it must be about three-quarters of a mile from the Globe Inn, at the north end of the town. Where are you going to stay?”

“Well, at the Globe Inn, as a matter of fact” said Parkins; “I have engaged a room there. I couldn’t get in anywhere else; most of the lodging houses are shut up in winter, it seems; and, as it is, they tell me that the only room of any size I can have is really a double-bedded one and that they haven’t a corner in which to store the other bed and so on. But I must have a fairly large room, for I am taking some books down and mean to do a bit of work; and though I don’t quite fancy having an empty bed—not to speak of two—in what I may call for the time being my study, I suppose I can manage to rough it for the short time I shall be there.”

“Do you call having an extra bed in your room roughing it. Parking?” said a bluff person opposite. “Look here, I shall come down and occupy it for a bit; it’ll be company for you.”

The Professor quivered, but managed to laugh in a courteous manner.

“By all means, Rogers; there’s nothing I should like better. But I’m afraid you would find it rather dull; you don’t play golf, do you?”

“No, thank Heaven!” said rude Mr. Rogers.

“Well, you see, when I’m not writing I shall most likely be out on the links and that, as I say, would be rather dull for you, I’m afraid.”

“Oh, I don’t know! There’s certain to be somebody I know in the place; but, of course, if you don’t want me, speak the word. Parkins; I shan’t be offended. Truth, as you always tell us, is never offensive.”

Parkins was, indeed, scrupulously polite and strictly truthful. It is to be feared that Mr. Rogers sometimes practised upon his knowledge of these characteristics. In Parkins’s breast there was a conflict now raging, which for a moment or two did not allow him to answer. That interval being over, he said:

“Well, if you want the exact truth, Rogers, I was considering whether the room I speak of would really be large enough to accommodate us both comfortably; and also whether (mind, I shouldn’t have said this if you hadn’t pressed me) you would not constitute something in the nature of a hindrance to my work.”

Rogers laughed loudly.

“Well done, Parkins!” he said. “It’s all right. I promise not to interrupt your work; don’t you disturb yourself about that. No, I won’t come if you don’t want me; but I thought I should do so nicely to keep the ghosts off.” Here he might have been seen to wink and to nudge his next neighbour. Parkins might also have been seen to become pink. “I beg pardon, Parkins” Rogers continued; “I oughtn’t to have said that. I forgot you didn’t like levity on these topics.”

“Well,” Parkins said, “as you have mentioned the matter, I freely own that I do not like careless talk about what you call ghosts. A man in my position” he went on, raising his voice a little, “cannot, I find, be too careful about appearing to sanction the current beliefs on such subjects. As you know, Rogers, or as you ought to know; for I think I have never concealed my views -”

“No, you certainly have not, old man” put in Rogers sotto voce.

“- I hold that any semblance, any appearance of concession to the view that such things might exist is to me a renunciation of all that I hold most sacred. But I’m afraid I have not succeeded in securing your attention.”

“Your undivided attention, was what Dr. Blimber actually said” Rogers interrupted, with every appearance of an earnest desire for accuracy. “But I beg your pardon, Parkins: I’m stopping you.”

“No, not at all” said Parkins. “I don’t remember Blimber; perhaps he was before my time. But I needn’t go on. I’m sure you know what I mean.”

“Yes, yes” said Rogers, rather hastily — “just so. We’ll go into it fully at Burnstow, or somewhere.”

In repeating the above dialogue I have tried to give the impression which it made on me, that Parkins was something of an old woman—rather henlike, perhaps, in his little ways; totally destitute, alas! of the sense of humour, but at the same time dauntless and sincere in his convictions and a man deserving of the greatest respect. Whether or not the reader has gathered so much, that was the character which Parkins had.

On the following day Parkins did, as he had hoped, succeed in getting away from his college and in arriving at Burnstow. He was made welcome at the Globe Inn, was safely installed in the large double-bedded room of which we have heard and was able before retiring to rest to arrange his materials for work in apple pie order upon a commodious table which occupied the outer end of room and was surrounded on three sides by windows looking out seaward; that is to say the central window looked straight out to sea and those on the left and right commanding prospects along the shore to the north and south respectively. On the south you saw the village of Burnstow. On the north no houses were to be seen, but only the beach and the low cliff backing it. Immediately in front was a strip—not considerable—of rough grass, dotted with old anchors, capstans and so forth; then a broad path; then the beach. Whatever may have been the original distance between the Globe Inn and the sea, not more than sixty yards now separated them.

The rest of the population of the inn was of course, a golfing one and included few elements that call for a special description. The most conspicuous figure was, perhaps that of an ancien militaire, secretary of London club and possessed of a voice of incredible strength and of views of a pronouncedly Protestant type. These were apt to find utterance after his attendance upon the ministrations of the Vicar, an estimable man with inclinations towards a picturesque ritual, which he gallantly kept down as far as he could out of deference to East Anglian tradition.

Professor Parkins, one of whose principal characteristics was pluck, spent the greater part of the day following his arrival at Burnstow in what he had called improving his game, in company with this Colonel Wilson: and during the afternoon—whether the process of improvement were to blame or not, I am not sure—the Colonel’s demeanour assumed a colouring so lurid that even Parkins jibbed at the thought of walking home with him from the links. He determined, after a short and furtive look at that bristling moustache and those incarnadined features, that it would be wiser to allow the influences of tea and tobacco to do what they could with the Colonel before the dinner hour should render a meeting inevitable.

“I might walk home tonight along the beach” he reflected – “yes and take a look – there will be light enough for that – at the ruins of which Disney was talking. I don’t exactly know where they are, by the way; but I expect I can hardly help stumbling on them.”

This he accomplished, I may say, in the most literal sense, for in picking his way from the links to the shingle beach his foot caught, partly in a gorse root and partly in a biggish stone and over he went. When he got up and surveyed his surroundings, he found himself in a patch of somewhat broken ground covered with small depressions and mounds. These latter, when he came to examine them, proved to be simply masses of flints embedded in mortar and grown over with turf. He must, he quite rightly concluded, be on the site of the preceptory he had promised to look at. It seemed not unlikely to reward the spade of the explorer; enough of the foundations was probably left at no great depth to throw a good deal of light on the general plan. He remembered vaguely that the Templars, to whom this site had belonged, were in the habit of building round churches and he thought a particular series of the humps or mounds near him did appear to be arranged in something of a circular form. Few people can resist the temptation to try a little amateur research in a department quite outside their own, if only for the satisfaction of showing how successful they would have been had they only taken it up seriously. Our Professor, however, if he felt something of this mean desire, was also truly anxious to oblige Mr. Disney. So he paced with care the circular area he had noticed and wrote down its rough dimensions in his pocketbook. Then he proceeded to examine an oblong eminence which lay east of the centre of the circle and seemed to his thinking likely to be the base of a platform or altar. At one end of it, the northern, a patch of the turf was gone—removed by some boy or other creature ferae naturae. It might, he thought, be as well to probe the soil here for evidences of masonry and he took out his knife and began scraping away the earth. And now followed another little discovery: a portion of soil fell inward as he scraped and disclosed a small cavity. He lighted one match after another to help him to see of what nature the hole was, but the wind was too strong for them all. By tapping and scratching the sides with his knife, however, he was able to make out that it must be an artificial hole in masonry. It was rectangular and the sides, top and bottom, if not actually plastered, were smooth and regular. Of course it was empty. No! As he withdrew the knife he heard a metallic clink and when he introduced his hand it met with a cylindrical object lying on the floor of the hole. Naturally enough, he picked it up and when he brought it into the light, now fast fading, he could see that it, too, was of man’s making – a metal tube about four inches long and evidently of some considerable age.

By the time Parkins had made sure that there was nothing else in this odd receptacle, it was too late and too dark for him to think of undertaking any further search. What he had done had proved so unexpectedly interesting that he determined to sacrifice a little more of the daylight on the morrow to archæology. The object which he now had safe in his pocket was bound to be of some slight value at least, he felt sure.

Bleak and solemn was the view on which he took a last look before starting homeward. A faint yellow light in the west showed the links, on which a few figures moving towards the clubhouse were still visible, the squat martello tower, the lights of Aldsey village, the pale ribbon of sands intersected at intervals by black wooden groynings, the dim and murmuring sea. The wind was bitter from the north, but was at his back when he set out for the Globe. He quickly rattled and clashed through the shingle and gained the sand, upon which, but for the groynings which had to be got over every few yards, the going was both good and quiet. One last look behind, to measure the distance he had made since leaving the ruined Templars’ church, showed him a prospect of company on his walk, in the shape of a rather indistinct personage in the distance, who seemed to be making great efforts to catch up with him, but made little, if any, progress. I mean that there was an appearance of running about his movements, but that the distance between him and Parkins did not seem materially to lessen. So, at least, Parkins thought and decided that he almost certainly did not know him and that it would be absurd to wait until he came up. For all that, company, he began to think, would really be very welcome on that lonely shore, if only you could choose your companion. In his unenlightened days he had read of meetings in such places which even now would hardly bear thinking of. He went on thinking of them, however, until he reached home and particularly of one which catches most people’s fancy at some time of their childhood. “Now I saw in my dream that Christian had gone but a very little way when he saw a foul fiend coming over the field to meet him.” “What should I do now,” he thought, “if I looked back and caught sight of a black figure sharply defined against the yellow sky and saw that it had horns and wings? I wonder whether I should stand or run for it. Luckily, the gentleman behind is not of that kind and he seems to be about as far off now as when I saw him first. Well, at this rate he won’t get his dinner as soon as I shall; and, dear me! it’s within a quarter of an hour of the time now. I must run!”

Parkins had, in fact, very little time for dressing. When he met the Colonel at dinner. Peace—or as much of her as that gentleman could manage—reigned once more in the military bosom; nor was she put to flight in the hours of bridge that followed dinner, for Parkins was a more than respectable player. When, therefore, he retired towards twelve o’clock, he felt that he had spent his evening in quite a satisfactory way and that, even for so long as a fortnight or three weeks, life at the Globe would be supportable under similar conditions — “especially,” thought he, “if I go on improving my game.”

As he went along the passages he met the boots of the Globe, who stopped and said:

“Beg your pardon, sir, but as I was a-brushing your coat just now there was somethink fell out of the pocket. I put it on your chest of drawers, sir, in your room, sir—a piece of a pipe or somethink of that, sir. Thank you, sir. You’ll find it on your chest of drawers, sir—yes, sir. Goodnight, sir.”

The speech served to remind Parkins of his little discovery of that afternoon. It was with some considerable curiosity that he turned it over by the light of his candles. It was of bronze, he now saw and was shaped very much after the manner of the modern dog whistle; in fact it was—yes, certainly it was—actually no more nor less than a whistle. He put it to his lips, but it was quite full of a fine, caked up sand or earth, which would not yield to knocking, but must be loosened with a knife. Tidy as ever in his habits. Parkins cleared out the earth on to a piece of paper and took the latter to the window to empty it out. The night was clear and bright, as he saw when he had opened the casement and he stopped for an instant to look at the sea and note a belated wanderer stationed on the shore in front of the inn. Then he shut the window, a little surprised at the late hours people kept at Burnstow and took his whistle to the light again. Why, surely there were marks on it and not merely marks, but letters! A very little rubbing rendered the deeply cut inscription quite legible, but the Professor had to confess, after some earnest thought, that the meaning of it was as obscure to him as the writing on the wall to Belshazzar. There were legends both on the front and on the back of the whistle. The one read thus:

The other:

“I ought to be able to make it out” he thought; “but I suppose I am a little rusty in my Latin. When I come to think of it, I don’t believe I even know the word for a whistle. The long one does seem simple enough. It ought to mean, “Who is this who is coming?” Well, the best way to find out is evidently to whistle for him.”

He blew tentatively and stopped suddenly, startled and yet pleased at the note he had elicited. It had a quality of infinite distance in it and, soft as it was, he somehow felt it must be audible for miles round. It was a sound, too, that seemed to have the power (which many scents possess) of forming pictures in the brain. He saw quite clearly for a moment a vision of a wide, dark expanse at night, with a fresh wind blowing and in the midst a lonely figure—how employed, he could not tell. Perhaps he would have seen more had not the picture been broken by the sudden surge of a gust of wind against his casement, so sudden that it made him look up, just in time to see the white glint of a sea-bird’s wing somewhere outside the dark panes.

The sound of the whistle had so fascinated him that he could not help trying it once more, this time more boldly. The note was little, if at all, louder than before and repetition broke the illusion—no picture followed, as he had half hoped it might. “But what is this? Goodness! what force the wind can get up in a few minutes! What a tremendous gust! There! I knew that window fastening was no use! Ah! I thought so—both candles out. It is enough to tear the room to pieces.”

The first thing was to get the window shut. While you might count twenty Parkins was struggling with the small casement and felt almost as if he were pushing back a sturdy burglar, so strong was the pressure. It slackened all at once and the window banged to and latched itself. Now to relight the candles and see what damage, if any, had been done. No, nothing seemed amiss; no glass even was broken in the casement. But the noise had evidently roused at least one member of the household: the Colonel was to be heard stumping in his stockinged feet on the floor above and growling.

Quickly as it had risen, the wind did not fall at once. On it went, moaning and rushing past the house, at times rising to a cry so desolate that, as Parkins disinterestedly said, it might have made fanciful people feel quite uncomfortable; even the unimaginative, he thought after a quarter of an hour, might be happier without it.

Whether it was the wind, or the excitement of golf, or of the researches in the preceptory that kept Parkins awake, he was not sure. Awake he remained, in any case, long enough to fancy (as I am afraid I often do myself under such conditions) that he was the victim of all manner of fatal disorders: he would lie counting the beats of his heart, convinced that it was going to stop work every moment and would entertain grave suspicions of his lungs, brain, liver, etc.—suspicions which he was sure would be dispelled by the return of daylight, but which until then refused to be put aside. He found a little vicarious comfort in the idea that someone else was in the same boat. A near neighbour (in the darkness it was not easy to tell his direction) was tossing and rustling in his bed, too.

The next stage was that Parkins shut his eyes and determined to give sleep every chance. Here again overexcitement asserted itself in another form—that of making pictures. Experto crede pictures do come to the closed eyes of one trying to sleep and often his pictures are so little to his taste that he must open his eyes and disperse the images.

Parkins’s experience on this occasion was a very distressing one. He found that the picture which presented itself to him was continuous. When he opened his eyes, of course, it went; but when he shut them once more it framed itself afresh and acted itself out again, neither quicker nor slower than before. What he saw was this:

A long stretch of shore—shingle edged by sand and intersected at short intervals with black groynes running down to the water—a scene, in fact, so like that of his afternoon’s walk that, in the absence of any landmark, it could not be distinguished therefrom. The light was obscure, conveying an impression of gathering storm, late winter evening and slight cold rain. On this bleak stage at first no actor was vsible. Then, in the distance, a bobbing black object appeared; a moment more and it was a man running, jumping, clambering over the groynes and every few seconds looking eagerly back. The nearer he came the more obvious it was that he was not only anxious, but even terribly frightened, though his face was not to be distinguished. He was, moreover, almost at the end of his strength. On he came; each successive obstacle seemed to cause him more difficulty than the last “Will he get over this next one?” thought Parkins; “it seems a little higher than the others.” Yes; half climbing, half throwing himself, he did get over and fell all in a heap on the other side (the side nearest to the spectator). There, as if really unable to get up again, he remained crouching under the groyne, looking up in an attitude of painful anxiety.

So far no cause whatever for the fear of the runner had been shown; but now there began to be seen, far up the shore, a little flicker of something light coloured moving to and fro with great swiftness and irregularity. Rapidly
LOOKING UP IN AN ATTITUDE OF PAINFUL ANXIETY.

growing larger, it, too, declared itself as a figure in pale, fluttering draperies, ill defined. There was something about its motion which made Parkins very unwilling to see it at close quarters. It would stop, raise arms, bow itself toward the sand, then run stooping across the beach to the water edge and back again; and then, rising upright, once more continue its course forward at a speed that was startling and terrifying. The moment came when the pursuer was hovering about from left to right only a few yards beyond the groyne where the runner lay in hiding. After two or three ineffectual castings hither and thither it came to a stop, stood upright, with arms raised high and then darted straight forward towards the groyne.

It was at this point that Parkins always failed in his resolution to keep his eyes shut. With many misgivings as to incipient failure of eyesight, overworked brain, excessive smoking and so on, he finally resigned himself to light his candle, get out a book and pass the night waking, rather than be tormented by this persistent panorama, which he saw clearly enough could only be a morbid reflection of his walk and his thoughts on that very day.

The scraping of match on box and the glare of light must have startled some creatures of the night—rats or what not—which he heard scurry across the floor from the side of his bed with much rustling. Dear, dear! the match is out! Fool that it is! But the second one burnt better and a candle and book were duly procured, over which Parkins pored till sleep of a wholesome kind came upon him and that in no long space. For about the first time in his orderly and prudent life he forgot to blow out the candle and when he was called next morning at eight there was still a flicker in the socket and a sad mess of guttered grease on the top of the little table.

After breakfast he was in his room, putting the finishing touches to his golfing costume—fortune had again allotted the Colonel to him for a partner—when one of the maids came in.

“Oh, if you please,” she said, “would you like any extra blankets on your bed, sir?”

“Ah! thank you,” said Parkins. “Yes, I think I should like one. It seems likely to turn rather colder.”

In a very short time the maid was back with the blanket.

“Which bed should I put it on, sir?” she asked.

“What? Why, that one — the one I slept in last night” he said, pointing to it.

“Oh yes! I beg your pardon, sir, but you seemed to have tried both of ’em; leastways, we had to make ’em both up this morning.”

“Really? How very absurd!” said Parkins. “I certainly never touched the other, except to lay some things on it. Did it actually seem to have been slept in?”

“Oh yes, sir!” said the maid. “Why, all the things was crumpled and throwed about all ways, if you’ll excuse me, sir—quite as if anyone ‘adn’t passed but a very poor night, sir.”

“Dear me,” said Parkins. “Well, I may have disordered it more than I thought when I unpacked my things. I’m very sorry to have given you the extra trouble, I’m sure. I expect a friend of mine soon, by the way—a gentleman from Cambridge—to come and occupy it for a night or two. That will be all right, I suppose, won’t it?”

“Oh yes, to be sure, sir. Thank you, sir. It’s no trouble, I’m sure” said the maid and departed to giggle with her colleagues.

Parkins set forth, with a stern determination to improve his game.

I am glad to be able to report that he succeeded so far in this enterprise that the Colonel, who had been rather repining at the prospect of a second day’s play in his company, became quite chatty as the morning advanced; and his voice boomed out over the flats, as certain also of our own minor poets have said, “like some great bourdon in a minster tower.”

“Extraordinary wind, that, we had last night” he said. “In my old home we should have said someone had been whistling for it.”

“Should you, indeed!” said Parkins. “Is there a superstition of that kind still current in your part of the country?”

“I don’t know about superstition” said the Colonel. “They believe in it all over Denmark and Norway, as well as on the Yorkshire coast; and my experience is, mind you, that there’s generally something at the bottom of what these country folk hold to and have held to for generations. But it’s your drive” (or whatever it might have been: the golfing reader will have to imagine appropriate digressions at the proper intervals).

When conversation was resumed, Parkins said, with a slight hesitancy:

“Apropos of what you were saying just now, Colonel, I think I ought to tell you that my own views on such subjects are very strong. I am, in fact, a convinced disbeliever in what is called the ‘supernatural.'”

“What!” said the Colonel, “do you mean to tell me you don’t believe in second sight, or ghosts, or anything of that kind?”

“In nothing whatever of that kind” returned Parkins firmly.

“Well,” said the Colonel, “but it appears to me at that rate, sir, that you must be little better than a Sadducee.”

Parkins was on the point of answering that, in his opinion, the Sadducees were the most sensible persons he had ever read of in the Old Testament; but, feeling some doubt as to whether much mention of them was to be found in that work, he preferred to laugh the accusation off.

“Perhaps I am” he said; “but – Here, give me my cleek, boy!—Excuse me one moment, Colonel.” A short interval “Now, as to whistling for the wind, let me give you my theory about it. The laws which govern winds are really not at all perfectly known—to fisherfolk and such, of course, not known at all. A man or woman of eccentric habits, perhaps, or a stranger, is seen repeatedly on the beach at some unusual hour and is heard whistling. Soon afterwards a violent wind rises; a man who could read the sky perfectly or who possessed a barometer could have foretold that it would. The simple people of a fishing village have no barometers and only a few rough rules for prophesying weather. What more natural than that the eccentric personage I postulated should be regarded as having raised the wind, or that he or she should clutch eagerly at the reputation of being able to do so? Now, take last night’s wind: as it happens, I myself was whistling. I blew a whistle twice and the wind seemed to come absolutely in answer to my call. If anyone had seen me -”

The audience had been a little restive under this harangue and Parkins had, I fear, fallen somewhat into the tone of a lecturer; but at the last sentence the Colonel stopped.

“Whistling, were you?” he said. “And what sort of whistle did you use? Play this stroke first.”

“About that whistle you were asking. Colonel. It’s rather a curious one. I have it in my——— No; I see I’ve left it in my room. As a matter of fact, I found it yesterday.”

And then Parkins narrated the manner of his discovery of the whistle, upon hearing which the Colonel grunted and opined that, in Parkins’s place, he should himself be careful about using a thing that had belonged to a set of Papists, of whom, speaking generally, it might be affirmed that you never knew what they might not have been up to. From this topic he diverged to the enormities of the Vicar, who had given notice on the previous Sunday, that Friday would be the Feast of St. Thomas the Apostle and that there would be sevice at eleven o’clock in the church. This and other similar proceedings constituted in the Colonel’s view a strong presumption that the Vicar was a concealed Papist, if not a Jesuit; and Parkins, who could not very readily follow the Colonel in this region, did not disagree with him. In fact, they got on so well together in the morning that there was no talk on either side of their separating after lunch.

Both continued to play well during the afternoon, or, at least, well enough to make them forgot everything else until the light began to fail them. Not until then did Parkins remember that he had meant to do some more investigating at the preceptory; but it was of no great importance, he reflected. One day was as good as another; he might as well go home with the Colonel.

As they turned the corner of the house, the Colonel was almost knocked down by a boy who rushed into him at the very top of his speed and then, instead of running away, remained hanging on to him and panting. The first words of the warrior were naturally those of reproof and objurgation, but he very quickly discerned that the boy was almost speechless with fright. Inquiries were useless at first. When the boy got his breath he began to howl and still clung to the Colonel’s legs. He was at last detached, but continued to howl.

“What in the world is the matter with you? What have you been up to? What have you seen?” said the two men.

“Ow, I seen it wive at me out of the winder,” wailed the boy, “and I don’t like it.”

“What window?” said the irritated Colonel. “Come, pull yourself together, my boy.”

“The front winder it was, at the ‘otel” said the boy.

At this point Parkins was in favour of sending the boy home, but the Colonel refused; he wanted to get to the bottom of it, he said; it was most dangerous to give a boy such a fright as this one had had and if it turned out that people had been playing jokes, they should suffer for it in some way. And by a series of questions he made out this story: The boy had been playing about on the grass in front of the Globe with some others; then they had gone home to their teas and he was just going, when he happened to look up at the front winder and see it a-wiving at him. It seemed to be a figure of some sort, in white as far as he knew—couldn’t see its face; but it wived at him and it warn’t a right thing—not to say not a right person. Was there a light in the room? No, he didn’t think to look if there was a light. Which was the window? Was it the top one or the second one? The seckind one it was—the big winder what got two little uns at the sides.

“Very well, my boy” said the Colonel, after a few more questions. “You run away home now. I expect it was some person trying to give you a start. Another time, like a brave English boy, you just throw a stone—well, no, not that exactly, but you go and speak to the waiter, or to Mr. Simpson, the landlord and—yes—and say that I advised you to do so.”

The boy’s face expressed some of the doubt he felt as to the likelihood of Mr. Simpson’s lending a favourable ear to his complaint, but the Colonel did not appear to perceive this and went on:

“And here’s a sixpence—no, I see it’s a shilling—and you be off home and don’t think any more about it.”

The youth hurried off with agitated thanks and the Colonel and Parkins went round to the front of the Globe and reconnoitred. There was only one window answering to the description they had been hearing.

“Well, that’s curious” said Parkins; “it’s evidently my window the lad was talking about. Will you come up for a moment. Colonel Wilson? We ought to be able to see if anyone has been taking liberties in my room.”

They were soon in the passage and made as if to open the door. Then he stopped and felt in his pockets.

“This is more serious than I thought” was his next remark. “I remember now that before I started this morning I locked the door. It is locked now and, what is more, here is the key.” And he held it up. “Now,” he went on, “if the servants are in the habit of going into one’s room during the day when one is away, I can only say that—well, that I don’t approve of it at all.” Conscious of a somewhat weak climax, he busied himself in opening the door (which was indeed locked) and in lighting candles. “No,” he said, “nothing seems disturbed.”

“Except your bed” put in the Colonel.

“Excuse me, that isn’t my bed” said Parkins. “I don’t use that one. But it does look as if someone had been playing tricks with it.”

It certainly did: the clothes were bundled up and twisted together in a most tortuous confusion. Parkins pondered.

“That must be it” he said at last: “I disordered the clothes last night in unpacking and they haven’t made it since. Perhaps they came in to make it and that boy saw them through the window and then they were called away and locked the door after them. Yes, I think that must be it.”

“Well, ring and ask” said the Colonel and this appealed to Parkins as practical.

The maid appeared and, to make a long story short, deposed that she had made the bed in the morning when the gentleman was in the room and hadn’t been there since. No, she hadn’t no other key. Mr. Simpson he kep’ the keys; he’d be able to tell the gentleman if anyone had been up.

This was a puzzle. Investigation showed that nothing of value had been taken and Parkins remembered the disposition of the small objects on tables and so forth well enough to be pretty sure that no pranks had been played with them. Mr. and Mrs. Simpson furthermore agreed that neither of them had given the duplicate key of the room to any person whatever during the day. Nor could Parkins, fair minded man as he was, detect anything in the demeanour of master, mistress, or maid that indicated guilt. He was much more inclined to think that the boy had been imposing on the Colonel.

The latter was unwontedly silent and pensive at dinner and throughout the evening. When he bade good night to Parkins, he murmured in a gruff undertone:

“You know where I am if you want me during the night.”

“Why, yes, thank you. Colonel Wilson, I think I do; but there isn’t much prospect of my disturbing you, I hope. By the way,” he added, “did I show you that old whistle I spoke of? I think not. Well, here it is.”

The Colonel turned it over gingerly in the light of the candle.

“Can you make anything of the inscription?” asked Parkins, as he took it back.

“No, not in this light. What do you mean to do with it?”

“Oh, well, when I get back to Cambridge I shall submit it to some of the archaeologists there and see what they think of it; and very likely, if they consider it worth having, I may present it to one of the museums.”

“‘Mmm!” said the Colonel “Well, you may be right. All I know is that, if it were mine, I should chuck it straight into the sea. It’s no use talking, I’m well aware, but I expect that with you it’s a case of live and learn. I hope so, I’m sure and I wish you a good night.”

He turned away, leaving Parkins in act to speak at the bottom of the stair and soon each was in his own bedroom.

By some unfortunate accident, there were neither blinds nor curtains to the windows of the Professor’s room. The previous night he had thought little of this, but tonight there seemed every prospect of a bright moon rising to shine directly on his bed and probably wake him later on. When he noticed this he was a good deal annoyed, but, with an ingenuity which I can only envy, he succeeded in rigging up, with the help of a railway rug, some safety pins and a stick and umbrella, a screen which, if it only held together, would completely keep the moonlight off his bed. And shortly afterwards he was comfortably in that bed. When he had read a somewhat solid work long enough to produce a decided wish for sleep, he cast a drowsy glance round the room, blew out the candle and fell back upon the pillow.

He must have slept soundly for an hour or more, when a sudden clatter shook him up in a most unwelcome manner. In a moment he realized what had happened: his carefully constructed screen had given way and a very bright frosty moon was shining directly on his face. This was highly annoying. Could he possibly get up and reconstruct the screen? or could he manage to sleep if he did not?

For some minutes he lay and pondered over the possibilities; then he turned over sharply and with all his eyes open lay breathlessly listening. There had been a movement, he was sure, in the empty bed on the opposite side of the room. Tomorrow he would have it moved, for there must be rats or something playing about in it. It was quiet now. No! the commotion began again. There was a rustling and shaking: surely more than any rat could cause

I can figure to myself something of the Professor’s bewilderment and horror, for I have in a dream thirty years back seen the same thing happen; but the reader will hardly, perhaps, imagine how dreadful it was to him to see a figure suddenly sit up in what he had known was an empty bed. He was out of his own bed in one bound and made a dash towards the window, where lay his only weapon, the stick with which he had propped his screen. This was, as it turned out, the worst thing he could have done, because the personage in the empty bed, with a sudden smooth motion, slipped from the bed and took up a position, with outspread arms, between the two beds and in front of the door. Parkins watched it in a horrid perplexity. Somehow, the idea of getting past it and escaping through the door was intolerable to him; he could not have borne—he didn’t know why—to touch it; and as for its touching him, he would sooner dash himself through the window than have that happen. It stood for the moment in a band of dark shadow and he had not seen what its face was like. Now it began to move, in a stooping posture and all at once the spectator realized, with some horror and some relief, that it must be blind, for it seemed to feel about it with its muffled arms in a groping and random fashion. Turning half away from him, it became suddenly conscious of the bed he had just left and darted towards it and bent and felt over the pillows in a way which made Parkins shudder as he had never in his life thought it possible. In a very few moments it seemed to know that the bed was empty and then, move forward into the area of light and facing the window, it showed for the first time what manner of thing it was.

Parkins, who very much dislikes being questioned about it, did once describe something of it in my hearing and I gathered that what he chiefly remembers about it is horrible, an intensely horrible, face of crumpled linen. What expression he read upon it he

IT LEAPT TOWARDS HIM UPON THE INSTANT.
could not or would not tell, but that the fear of it went nigh to maddening him is certain.

But he was not at leisure to watch it for long. With formidable quickness it moved into the middle of the room and, as it groped and waved, one corner of its draperies swept across Parkins’s face. He could not, though he knew how perilous a sound was—he could not keep back a cry of disgust and this gave the searcher an instant clue. It leapt towards him upon the instant and the next moment he was halfway through the window backwards, uttering cry upon cry at the utmost pitch of his voice and the linen face was thrust close into his own. At this, almost the last possible second, deliverance came, as you will have guessed: the Colonel burst the door open and was just in time to see the dreadful group at the window. When he reached the figures only one was left. Parkins sank forward into the room in a faint and before him on the floor lay a tumbled heap of bedclothes.

Colonel Wilson asked no questions, but busied himself keeping everyone else out of the room and in getting Parkins back to his bed; and himself, wrapped in a rug, occupied the other bed, for the rest of the night. Early on the next day Rogers arrived, more welcome than he would have been a day before and the three of them held a very long consultation in the Professor’s room. At the end of it the Colonel left the hotel door carrying a small object between his finger and thumb, which he cast as far into the sea as a very brawny arm could send it. Later on the smoke of a burning ascended from the back premises of the Globe.

Exactly what explanation was patched up for the staff and visitors at the hotel I must confess I do not recollect. The Professor was somehow cleared of the ready suspicion of delirium tremens and the hotel of the reputation of a troubled house.

There is not much question as to what would have happened to Parkins if the Colonel had not intervened when he did. He would either have fallen out of the window or else lost his wits. But it is not so evident what more the creature that came in answer to the whistle could have done than frighten. There seemed to be absolutely nothing material about it save the bedclothes of which it had made itself a body. The Colonel, who remembered a not very dissimilar occurrence in India, was of opinion that if Parkins had closed with it it could really have done very little and that its one power was that of frightening. The whole thing, he said, served to confirm his opinion of the Church of Rome.

There is really nothing more to tell, but, as you may imagine, the Professor’s views on certain points are less clear cut than they used to be. His nerves, too, have suffered: he cannot even now see a surplice hanging on a door quite unmoved and the spectacle of a scarecrow in a field late on a winter afternoon has cost him more than one sleepless night.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: எழுத்துக்கள்

அம்மாவுக்கு புரியாது – நான் எழுதி பரிசு வென்ற சிறுகதை – மீள்பதிவு

இது ஒரு மீள்பதிவு. நானும் ஒரு கதையை எழுதி, அதுவும் பரிசு வென்றிருக்கிறது! (சிறுகதைப் போட்டி எதுவும் இப்போது இல்லையா? நடந்தால் விவரம் கொடுங்கள், ப்ளீஸ்!)

இது போன வருஷம் (2009) ‘உரையாடல் : சமூக கலை இலக்கிய அமைப்பு’ நடத்திய போட்டியில் பரிசு வென்ற சிறுகதை.

காதல் என்றாலே வீட்டில் பிரச்சினைதான். அதுவும் என்னை விட வயதில் பெரிய, விவாகரத்து செய்த, கம்மா ஜாதி தெலுங்குப் பெண்ணை காதலித்தால்?

மைலாப்பூரில் அக்மார்க் ஐயங்கார் குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நான். ஒரே பையன். தினமும் கௌஸல்யா சுப்ரஜா ராமா என்று டேப்பில் கேட்டுத்தான் திருப்பள்ளி எழுச்சி நடக்கும். ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள் கோவிலுக்கு போகாத நாள் கிடையாது. பி.எஸ். ஹைஸ்கூல், கிண்டி எஞ்சினியரிங் காலேஜ், டிசிஎஸ்ஸில் வேலை. பாடி ஷாப்பிங்கில் அமெரிக்கா வரும் வரைக்கும் ரங்கநாதனை சேவிக்கவும், வெங்கடாசலபதியை சேவிக்கவும்தான் சென்னையை விட்டு வெளியே போயிருக்கிறேன்.

எனக்கு காண்ட்ராக்ட் கிடைத்த கம்பெனியில் மாலா வேலை செய்துகொண்டிருந்தாள். பார்த்த முதல் நாளே காட்சிப் பிழை போல எல்லாம் உணரவில்லை. கூட வேலை செய்த ஜப்பானியர்களும், சீனர்களும் பேசும் ஆங்கிலம் கொஞ்சமும் புரியாமால் பேந்த பேந்த முழித்துக் கொண்டிருந்த என் மேல் பரிதாபப்பட்டு கொஞ்சம் வேலை சொல்லிக் கொடுத்தாள். இரண்டு வாரம் கழித்து டீம் லன்ச்சுக்கு போனபோது சோயா பீன்ஸ் டோஃபுவை சாப்பிட்டு என் முகம் போன போக்கை பார்த்து சிரித்துவிட்டு அடுத்த நாள் எனக்கு புளியோதரை செய்து கொடுத்தாள். பிறகு அவள் டைவர்ஸ் கதை எல்லாம் தெரிந்தது. அவள் துணிச்சலில், அழகில், உதவி செய்யும் நல்ல மனதில், வெட்டு ஒன்று துண்டு இரண்டு என்று நேரடியாக பேசும் குணத்தில், நான்தான் மயங்கிப் போய் அவள் பின்னால் லோ லோ என்று அலைந்தேன். அவளிடம் ஐ லவ் யூ என்று சொன்னபோது, அவள் தியாகச் சுடர் மாதிரி எல்லாம் வசனம் பேசவில்லை. ரொம்ப சிம்பிளாக எனக்கும் உன்னை பிடித்திருக்கிறது, ஆனால் உன்னால் உன் ஆசாரமான குடும்பத்தை சமாளிக்க முடியுமா என்று டைரக்டாக கேட்டாள். முடியும் என்று அப்போது சொல்லிவிட்டேன், இப்போது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவிக்கிறேன்.

காண்ட்ராக்ட் முடிந்து இந்தியா வந்தாகிவிட்டது. ஸ்கைப் வாழ்க! தினமும் பேசிக் கொள்கிறோம். மாலா பிரஷர் கொடுக்கவில்லைதான், ஆனால் எனக்கு அவள் வேண்டும், இப்பவே வேண்டும். சீக்கிரம் கல்யாணம் செய்துகொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் அம்மா அப்பாவிடம் பேச தைரியம் இல்லை. எப்படி சொல்லப் போகிறேன் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் மாலா இல்லாமல் எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை.

அப்பாவையாவது சமாளித்துவிடலாம். அவர்தான் நான் திருட்டு தம் அடிப்பதை பார்த்தாலும் அதை அம்மாவிடம் போட்டுக் கொடுக்காதவர். தெருவில் சண்டை போட்டு அடி வாங்கி வந்தால் அவர்தான் மருந்து போட்டிருக்கிறார். கம்பெனி பார்ட்டியில் பியர் குடித்துவிட்டு வந்தபோது அம்மாவுக்கு தெரியாமல் பார்த்துக் கொண்டவர் அவர்தான். கோபப்படுவார்தான், வருத்தப்படுவார்தான், ஆனால் மன்னித்தும் விடுவார்.

அம்மாவை சமாளிப்பதுதான் முடியாத காரியம். ஆசாரம்தான் அம்மாவின் உயிர் மூச்சு. வாரத்தில் ஆறு நாள் விரதம். ராமன், கிருஷ்ணன், நரசிம்மன், லக்ஷ்மி, பூமாதேவி எல்லாருக்கும் விரதம். பலராமனுக்கும் கோவில் இருப்பது தெரியாது என்று நினைக்கிறேன், இல்லை என்றால் பலராமனுக்கும் விரதம் இருப்பாள். கோவிலுக்கு போனால் லேசில் வெளியே வரமாட்டாள். ஆஹா பெருமாள் முகத்தில் என்ன தேஜஸ் என்று பரவசப்பட்ட ஆரம்பித்தால் கூடப் போகிறவன் தாவு தீர்ந்துவிடும். அனுமார் முகத்திலும் அழகை காணும் அளவுக்கு பக்தி. வீட்டில் காப்பியை நான் தூக்கித்தான் குடிக்க வேண்டும். அதுவும் காலை குளித்து முடித்து ஸ்லோகம் சொன்னால்தான் காப்பி. நான் சந்தியாவந்தனம், பரிசேஷனம் எல்லாம் செய்வதில்லை என்று ஒரே வருத்தம். நான் அமெரிக்கா போகும்போது நான்-வெஜிடேரியன் உணவு சாப்பிடக் கூடாது என்று சத்தியம் எல்லாம் செய்ய வேண்டி இருந்தது. தம், தண்ணி எல்லாம் என் பிராமண தேஜசின் அருகே வரமுடியாது என்ற நம்பிக்கையால் அதை பற்றி எல்லாம் சத்தியம் வாங்காதது நமக்கு வசதியாகிவிட்டது.

ஒரு முறை என் அப்பாவுக்கு கை ஒடிந்துவிட்டது. என்ன காரணத்தாலோ புத்தூர் கட்டு போட்டுக்கொண்டார். தினமும் வீட்டுக்கு ஒரு நாட்டு வைத்தியர் வந்து முட்டையை உடைத்து கொதிக்கவிட்டு என்னவோ தயார் செய்து கட்டு போடுவார். அம்மா அவருக்கு தனியாக பாத்திரம், ஸ்டவ் எல்லாம் தந்திருந்தாள். அப்பாவுக்கு கை சரியாக போனதும் பாத்திரம் மட்டுமல்ல, ஸ்டவ்வும் குப்பைத்தொட்டிக்கு போய்விட்டது. முட்டை வேக வைத்த ஸ்டவ் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் அம்மாவின் ஆசாரம் தாங்காது!

உண்மையை சொல்லப் போனால் அம்மாவுக்கும் மாலாவுக்கும் நிறைய ஒற்றுமை உண்டு. இரண்டு பேரும் தைரியசாலிகள். எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் சமாளிப்பார்கள். அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யும் நல்ல மனசு. ஆனால் என் அம்மாவுக்கு பிடிவாதம் அதிகம். அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சண்டை வந்தால் அப்பாதான் தழைந்து போக வேண்டும். prejudice-உம் அதிகம், அதுதானே பெரிய பிரச்சினையாக இருக்கிறது! அம்மா என்னை, என் ஆசைகளை, என் காதலை புரிந்து கொள்ள மாட்டாள் என்ற நினைப்பு மிக பயமாக இருக்கிறது. எனக்கு அம்மாவும் வேண்டும்தான். அம்மாவா மாலாவா இரண்டில் ஒன்றுதான் என்ற நிலை வந்துவிடுமோ என்றுதான் பயப்படுகிறேன்.

இன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை. வேலைக்கு போக ஆரம்பித்த பிறகும் அம்மா எனக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சலுகை கொடுத்திருக்கிறாள். நான் மெ…து…வா…க ஆறு மணிக்கு எழுந்தால் போதும். எழுந்து குளித்து காப்பி குடித்துக்கொண்டிருக்கும்போது அம்மா சொன்னாள் – “முகுந்தா, என்னை இன்னிக்கு கொஞ்சம் அண்ணா நகர் வரைக்கும் கூட்டிண்டு போடா!”

“என்னம்மா விசேஷம்?”

“என்னோட அலமேலு பெரியம்மா பேத்திக்கு கல்யாணம்டா!”

“அப்பாவை கூட்டிண்டு போம்மா! நான் எதுக்கு?”

“இன்னிக்கு அவர் ஃப்ரெண்டு பையன் கல்யாணம் வேற இருக்குடா! அவர் அங்கதான் போகணும்கறார். நீ என்னை கூட்டிண்டு போடா!”

“அட போம்மா! இன்னிக்கு ஒரு நாள்தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலான்னு பாத்தா, நீ வேற!”

” டேய், நான் என்ன டெய்லியாடா உன்ன கேக்கறேன்? இங்க இருக்க அண்ணா நகர்தாண்டா! அப்புறம் அலமேலு பெரியம்மாவும் உன்னை பாத்தா சந்தோஷப்படுவாடா! இந்த மாதிரி நாலு கல்யாணத்துக்கு போனாதான்டா உன் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு கெடைக்கும்!”

“அம்மா போறும்! சும்மா பேசாதே. கூட்டிண்டு போறேன்.”

வேண்டாவெறுப்பாக கிளம்பினேன். அங்கே அலமேலு பாட்டி, அம்மா, ஆண்டாள் பெரியம்மா எல்லாரும் ஒரே பாச மழை. கொஞ்சம் தள்ளிப் போய் நிம்மதியாய் உட்கார்ந்துகொண்டேன்.

நிம்மதி ரொம்ப நேரம் நீடிக்கவில்லை. அம்மா யாரோ ஒரு பட்டுப்புடவை, வைர நெக்லஸ், வைரத்தோடு மாமியை கூட்டிக்கொண்டு என்னிடத்தில் வந்தாள். “ரமா, இவந்தாண்டி என் ஒரே புள்ளை, முகுந்தன்” என்று அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாள். நானும் அரை மனதோடு ஒரு கும்பிடு வைத்தேன்.

“முகுந்தா, நானும் உங்கம்மாவும் ஸ்கூல்ல ரொம்ப ஃப்ரெண்டு! முப்பது வருஷம் கழிச்சு இப்போதான் பார்க்கறோம்!”

“பழைய ஃப்ரெண்டுனா பேச நிறைய விஷயம் இருக்கும். நான் இங்க எதுக்கு உங்களுக்கு தொந்தரவா?”

“அட சும்மா இருடா! இவன் எப்பவும் இப்படித்தான், முசுடு!” என்று அம்மா என் மேல் எரிந்து விழுந்தாள். வேறு வழி இல்லாமல் அங்கேயே நின்றுகொண்டு அவர்கள் கூடப் படித்த பானுமதி, சரசா, நடுத்தெரு விவேகானந்தன், மற்றும் பலர் இப்போது என்ன செய்கிறார்கள் என்ற பல நாட்டுக்கு முக்கியமான விஷயங்களை அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன்.

திடீரென்று டிசிஎஸ் பேர் அடிபட்டது. “இவன் டிசிஎஸ்லியா வேல பாக்கறான்? என்னோட மாப்பிளையோட அத்திம்பேர் அங்கேதாண்டி மானேஜரா இருக்கார்! முகுந்தா, உனக்கு ஸ்ரீனிவாசனை தெரியுமா? அங்கே மானேஜரா இருக்காரே!” என்று ரமா மாமி கூவினார்.

“அங்க தடுக்கி விழுந்தா ஸ்ரீனிவாசன்தான். பத்து பேருக்கு ஒரு மானேஜர். நீங்க யாரை சொல்றேள் தெரியலியே மாமி!”

“நீ உன் கார்டை கொடுரா, ரமா நீ அதை அவர் கிட்டே கொடுத்தா அவர் இவனை கண்டுபிடிச்சுட்டு போறார்!”

சரி இரண்டு விசிட்டிங் கார்ட் கையை விட்டு போனால் பர்சின் கனம் குறையும் என்று என் கார்டை எடுத்து ரமா மாமியிடம் கொடுத்தேன். ரமா மாமி அதை பார்த்துவிட்டு தன் ஹாண்ட்பாகில் வைத்துக் கொள்ளப் போனவர் திடீரென்று மீண்டும் அதை எடுத்துப் பார்த்தார்.

“ஆர். முகுந்த்? அப்போ அந்த சுந்தரம்?”

என் அம்மாவுக்கு நான் பக்கத்தில் இருந்தது ஒரு நொடி மறந்து போயிருக்க வேண்டும். தன் கைகளை விரித்தாள். உச்சுக் கொட்டினாள். பிறகு சொன்னாள்.

“உனக்குத்தான் எல்லாம் தெரியுமேடி! சுந்தரம் முதலியாராச்சே! என் அம்மாவுக்கு என்னால புரிய வைக்க முடியலே!”

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: எழுத்துக்கள்

தொடர்புடைய சுட்டிகள்:

அசோகமித்ரன் காப்பி அடித்த சிறுகதை – மீள்பதிவு

அசோகமித்ரனின் புனைவுகளில் பிரயாணம் என்ற சிறுகதை ஒரு உச்சம். அழியாச்சுடர்கள் தளத்தில் படிக்கக் கிடைக்கிறது. அதைப் பற்றி இன்று ஜெயமோகனும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஜெயமோகன், எஸ்.ரா. இருவரும் இந்த சிறுகதையை தமிழின் சிறந்த சிறுகதைகளில் ஒன்றாகக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

அசோகமித்ரன் ஒரு ஜீனியஸ். அவருடைய எல்லா கதைகளும் எனக்கு புரிந்துவிடுவதில்லை. (பாவம் டல்பதடோ கதையில் என்னதான் சொல்ல வருகிறார்? பதினெட்டாவது அட்சக்கோடு கதையின் பாயின்ட் என்ன?) ஆனால் புரியும்போது மண்டையில் விளக்கு எரிகிறது, டங்டங் என்று மணி அடிக்கிறது. இந்த பிரயாணம் கதையையே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நான் வேக வேகமாக படிப்பேன், ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் ஊன்றிப் படிப்பவன் அல்லன். கடைசி வரிகளை படிக்கும்போது, ஊம்ம்? வாட்? என்று கேள்வி, மீண்டும் அந்த வரிகளைப் படித்தேன். வாத்யாரே, நீ மேதை! என்று தோன்றியது.

ஆனால் இதே மாதிரி ஒரு கதையை ஆங்கிலத்தில் படித்த நினைவும் வந்தது. கதையின் பெயர் The Boarded Window. எழுதியவர் அம்ப்ரோஸ் பியர்ஸ் (Ambrose Bierce). அசோகமித்ரன் காப்பி அடித்தாரா இல்லையா என்று தெரியாது. அவருக்கும் அதே கற்பனை வந்திருக்கலாம். இல்லை காப்பியே அடித்திருந்தாலும் அக்கறை லேது, ஏனென்றால் பியர்சை விட பல மடங்கு சிறப்பாக எழுதி இருக்கிறார். At the worst, you can say Asokamithran “transcreated”. “மறுபடைப்பு” என்பது காப்பி இல்லை. (பின்னே தலைப்பு ஏன் அசோகமித்ரன் காப்பி அடித்த கதை என்று இருக்கிறது என்று கேட்கிறீர்களா? எல்லாம் உங்கள் கவனத்தைக் கவரத்தான். :-))

பொதுவாக இப்படிப்பட்ட காப்பி, இல்லை ஒரே மாதிரி கரு உள்ள புனைவுகள் தமிழில் சுட்டிக் காட்டப்படுவதில்லை. கல்கி பிரேம்சந்தின் ஒரு கதையை – சால்ட் இன்ஸ்பெக்டர் என்று நினைக்கிறேன் – அதை புது ஓவர்சியர் என்ற பேரில் அப்படியே இறக்குமதி செய்திருக்கிறார்; புதுமைப்பித்தன் கல்கி காப்பி அடித்த கதைகள் என்று ஒரு பட்டியலே போட்டிருக்கிறார். சுஜாதா நோபல் பரிசு வென்ற நக்யுப் மஃபூஜின் ஒரு கதையை ஸ்ரீரங்கத்து கதையாக மாற்றி இருக்கிறார். இவை சுட்டிக் காட்டப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் – அதுதான் நேர்மையான அணுகுமுறை என்பது மட்டுமல்ல; தழுவி எழுதப்பட்ட கதையிலும் எவ்வளவு ஒரிஜினாலிடி இருக்கிறது என்பதும் தெரியும்.

பியர்சின் கதையை (ஆங்கிலத்தில்) கீழே கொடுத்திருக்கிறேன். காப்பிரைட் பிரச்சினை கிடையாது என்று நினைக்கிறேன், பியர்ஸ் மறைந்து நூறு வருஷம் இருக்கும். (அதாவது அசோகமித்திரன் பிறப்பதற்கு முன்னாலேயே பியர்ஸ் மறைந்துவிட்டார்.)

The Boarded Window by Ambrose Bierce

In 1830, only a few miles away from what is now the great city of Cincinnati, Ohio, lay a huge and almost endless forest.

The area had a few settlements established by people of the frontier. Many of them had already left the area for settlements further to the west. But among those remaining was a man who had been one of the first people to arrive there.

He lived alone in a house of logs surrounded on all sides by the great forest. He seemed a part of the darkness and silence of the forest, for no one had ever known him to smile or speak an unnecessary word. His simple needs were supplied by selling or trading the skins of wild animals in the town.

His little log house had a single door. Directly opposite was a window. The window was boarded up. No one could remember a time when it was not. And no one knew why it had been closed. I imagine there are few people living today who ever knew the secret of that window. But I am one, as you shall see.

The man’s name was said to be Murlock. He appeared to be seventy years old, but he was really fifty. Something other than years had been the cause of his aging.

His hair and long, full beard were white. His gray, lifeless eyes were sunken. His face was wrinkled. He was tall and thin with drooping shoulders – like someone with many problems.

I never saw him. These details I learned from my grandfather. He told me the man’s story when I was a boy. He had known him when living nearby in that early day.

One day Murlock was found in his cabin, dead. It was not a time and place for medical examiners and newspapers. I suppose it was agreed that he had died from natural causes or I should have been told, and should remember.

I know only that the body was buried near the cabin, next to the burial place of his wife. She had died so many years before him that local tradition noted very little of her existence.

That closes the final part of this true story, except for the incident that followed many years later. With a fearless spirit I went to the place and got close enough to the ruined cabin to throw a stone against it. I ran away to avoid the ghost which every well-informed boy in the area knew haunted the spot.

But there is an earlier part to this story supplied by my grandfather.

When Murlock built his cabin he was young, strong and full of hope. He began the hard work of creating a farm. He kept a gun – a rifle – for hunting to support himself.

He had married a young woman, in all ways worthy of his honest love and loyalty. She shared the dangers of life with a willing spirit and a light heart. There is no known record of her name or details about her. They loved each other and were happy.

One day Murlock returned from hunting in a deep part of the forest. He found his wife sick with fever and confusion. There was no doctor or neighbor within miles. She was in no condition to be left alone while he went to find help. So Murlock tried to take care of his wife and return her to good health. But at the end of the third day she fell into unconsciousness and died.

From what we know about a man like Murlock, we may try to imagine some of the details of the story told by my grandfather.

When he was sure she was dead, Murlock had sense enough to remember that the dead must be prepared for burial. He made a mistake now and again while performing this special duty. He did certain things wrong. And others which he did correctly were done over and over again.

He was surprised that he did not cry — surprised and a little ashamed. Surely it is unkind not to cry for the dead.

“Tomorrow,” he said out loud, “I shall have to make the coffin and dig the grave; and then I shall miss her, when she is no longer in sight. But now — she is dead, of course, but it is all right — it must be all right, somehow. Things cannot be as bad as they seem.”

He stood over the body of his wife in the disappearing light. He fixed the hair and made finishing touches to the rest. He did all of this without thinking but with care. And still through his mind ran a feeling that all was right — that he should have her again as before, and everything would be explained.

Murlock had no experience in deep sadness. His heart could not contain it all. His imagination could not understand it. He did not know he was so hard struck. That knowledge would come later and never leave.

Deep sadness is an artist of powers that affects people in different ways. To one it comes like the stroke of an arrow, shocking all the emotions to a sharper life. To another, it comes as the blow of a crushing strike. We may believe Murlock to have been affected that way.

Soon after he had finished his work he sank into a chair by the side of the table upon which the body lay. He noted how white his wife’s face looked in the deepening darkness. He laid his arms upon the table’s edge and dropped his face into them, tearless and very sleepy.

At that moment a long, screaming sound came in through the open window. It was like the cry of a lost child in the far deep of the darkening forest! But the man did not move. He heard that unearthly cry upon his failing sense, again and nearer than before. Maybe it was a wild animal or maybe it was a dream. For Murlock was asleep.

Some hours later, he awoke, lifted his head from his arms and listened closely. He knew not why. There in the black darkness by the side of the body, he remembered everything without a shock. He strained his eyes to see — he knew not what.

His senses were all alert. His breath was suspended. His blood was still as if to assist the silence. Who — what had awakened him and where was it!

Suddenly the table shook under his arms. At the same time he heard, or imagined he heard, a light, soft step and then another. The sounds were as bare feet walking upon the floor!

He was afraid beyond the power to cry out or move. He waited—waited there in the darkness through what seemed like centuries of such fear. Fear as one may know, but yet live to tell. He tried but failed to speak the dead woman’s name. He tried but failed to stretch his hand across the table to learn if she was there. His throat was powerless. His arms and hands were like lead.

Then something most frightful happened. It seemed as if a heavy body was thrown against the table with a force that pushed against his chest. At the same time he heard and felt the fall of something upon the floor. It was so violent a crash that the whole house shook. A fight followed and a confusion of sounds impossible to describe.

Murlock had risen to his feet. Extreme fear had caused him to lose control of his senses. He threw his hands upon the table. Nothing was there!

There is a point at which fear may turn to insanity; and insanity incites to action. With no definite plan and acting like a madman, Murlock ran quickly to the wall. He seized his loaded rifle and without aim fired it.

The flash from the rifle lit the room with a clear brightness. He saw a huge fierce panther dragging the dead woman toward the window. The wild animal’s teeth were fixed on her throat! Then there was darkness blacker than before, and silence.

When he returned to consciousness the sun was high and the forest was filled with the sounds of singing birds. The body lay near the window, where the animal had left it when frightened away by the light and sound of the rifle.

The clothing was ruined. The long hair was in disorder. The arms and legs lay in a careless way. And a pool of blood flowed from the horribly torn throat. The ribbon he had used to tie the wrists was broken. The hands were tightly closed.

And between the teeth was a piece of the animal’s ear.

பியர்சின் கதை நான் எழுதும் கதை மாதிரி இருக்கிறது. கடைசி வரிகள் கிடைத்துவிட்டன, அந்த வரிகளை நோக்கி போகிறார், பில்டப் எல்லாம் அவ்வளவு சரியாக வரவில்லை. ஆனால் அசோகமித்ரன் கனகச்சிதமாக, ஒரு வரி அதிகம் இல்லாமல், ஒரு வரி குறைவாகவும் இல்லாமல் கதையை செதுக்கி இருக்கிறார். கதையின் இறுதியில் அய்யய்யோ என்று மனம் பதறுவது அவர் கதையில்தான் நடந்தது. பியர்சின் கதையில் அட, நல்ல முடிவு என்று தோன்றியது, அவ்வளவுதான்.

இரண்டையும் படித்தவர்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? இந்தக் கதைகளை எப்படி ஒப்பிடுவீர்கள்?

பிற்சேர்க்கை: உங்களுக்கு நினைவு வரும் காப்பிகளைப் பற்றி சொல்லுங்களேன்! (காப்பியும் படிக்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டும். :-))

அசோகமித்திரன் இந்தக் கதையைப் பற்றி சொல்வது:

கதை மூலம் நான் என்ன சொல்ல முயற்சி செய்திருக்கிறேன் என்று அன்று விளங்கவில்லை. இன்று புரிகிறது: எவ்வளவு உயரிய குரு கிடைத்தாலும், சீடன் எவ்வளவுதான் முனைப்பாக இருந்தாலும் வாழ்க்கை சில தருணங்களில் அவனுக்கு முழுப்பயனை அளிக்க மறுத்துவிடுகிறது.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: அசோகமித்ரன், தமிழ் சிறுகதைகள்

தொடர்புடைய சுட்டிகள்:

நீல. பத்மநாபனின் “தலைமுறைகள்” – மீள்பதிவு

ஒரிஜினல் பதிவு இங்கே. இது வ. கௌதமன் இயக்கத்தில் மகிழ்ச்சி என்ற திரைப்படமாகவும் வந்திருக்கிறதாம், ஜெயமோகனே சொன்னார்.

தலைமுறைகளை நான் சிறு வயதில் படித்திருக்கிறேன். அப்போது என்னை இம்ப்ரஸ் செய்தது. ஆனால் காலம் போக போக கதை மறந்துவிட்டது. ஏதோ ஒரு நீல. பத்மநாபன் புத்தகம் படித்திருக்கிறோம், அது தலைமுறைகளா, இல்லை பள்ளிகொண்டபுரமா என்று குழப்பமாக இருந்தது. மீண்டும் படிக்கும்போது கதை தெளிவாக நினைவு வந்தது. குறிப்பாக திரவியம் இந்த இழவெடுத்த முள்ளை எல்லாம் எடுத்துவிட்டு எனக்கு மீன் சாப்பிடத் தெரியாது என்று சொல்லும் இடம். நெருஞ்சி முள் தெரியும், வேலிக்காத்தான் முள் தெரியும், சப்பாத்திக் கள்ளி முள் தெரியும், ரோஜா முள் தெரியும், இதென்னடா மீனில் கூட முள் என்று சிறு வயதில் சைவ உணவுக்காரனான நான் குழம்பி இருக்கிறேன்!

தலைமுறைகளை ஜெயமோகன் தமிழ் நாவல்கள் வரிசையில் எட்டாவது இடத்தில் வைக்கிறார். அவர் வார்த்தைகளில்:

கதை சொல்லியே வட்டார வழக்கில் நேரடியாக பேசியதனால் கவனம் பெற்று பரபரப்பூட்டிய நாவல். இன்று இதன் முக்கியத்துவம் உறவுகளின் வலையில் ஒரு கண்ணியாக மட்டுமே இருத்தல் சாத்தியமான அன்றைய வாழ்வின் முழுச்சித்தரிப்பையும் இது தருகிறது என்பதுதான். தெரிந்ததை மட்டும் எழுதுவது நீல.பத்மநாபனின் பலம். தெரியாத இடங்களுக்குப் போக கற்பனையால் முயலாதது பலவீனம்.
1968ல் பிரசுரமாயிற்று.

ஜெயமோகன் இந்த நாவலை திண்ணை தளத்தில் விலாவாரியாக அலசி இருக்கிறார்.

எஸ்.ரா.வும் இதை நூறு சிறந்த தமிழ் நாவல்கள் லிஸ்டில் சேர்க்கிறார்.

என் கண்ணில் இது நல்ல புத்தகம். சிறந்த தமிழ் நாவல். அருமையான வட்டார வழக்கு நாவல். ஆனால் இது உலகத் தரம் வாய்ந்த நாவல் இல்லை.

கதை செட்டியார் வீடு திரவியம் சிறுவனாக இருந்து வளர்வதுதான். செட்டியார் ஜாதி பின்புலம். அக்கா நாகுவை அவள் பெண்ணே இல்லை என்று குற்றம் சாட்டி புருஷன் தள்ளி வைத்துவிட்டு வேறு ஒருத்தியை மணந்து கொண்டிருக்கிறான். வீட்டில் பெரும் சோகம். திரவியம் புரட்சிக்காரன் இல்லை. ஆனால் அநியாயத்தை சகித்துக் கொள்ளவும் முடியவில்லை. அக்காவுக்கு வேறு கல்யாணம் செய்து வைக்க முனைகிறான். அந்தக் காலத்தில், கட்டுக்கோப்பான ஜாதி, ஊரில். அக்காவின் முன்னாள் புருஷனுக்கு அது பெருத்த அவமானம். என்ன செய்யப் போகிறான்?

இப்படி சுருக்கமாக கதை சொன்னால் கதையின் சுவாரசியமே போய்விடுகிறது. கதையின் சுவாரசியம் பாட்டி சொல்லும் ஏழூர் செட்டி கதைகளிலும், சடங்குகளிலும் தொக்கி நிற்கிறது. கூனாங்கண்ணி பாட்டா கதைக்கு தேவையே இல்லை, ஆனால் அவர் குடும்பம் மேலும் நுன்விவரங்களை சொல்ல பயன்படுகிறது. எப்படி சொல்வது, மெதுவாக கண் முன்னே விரியும் ஒரு உலகம் – ஒரு சினிமா காமிரா விவரம் விவரமாக நமக்கு காட்டிக் கொண்டே போகிறது, கதையும் மெதுவாக நகர்கிறது மாதிரி ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துகிறார். செட்டியார் பின்புலம் அபாரமாக வந்திருக்கிறது. கதையின் அத்தனை பேரும் நிஜ மனிதர்கள், எந்த விதமான மிகைப்படுத்துதலும் இல்லாதவர்கள்.

அந்த கடைசி க்ளைமாக்ஸ் சீன் – கொலை மிகவும் powerful ஆன ஒன்று. சிறு வயதிலேயே அதன் சக்தியை உணர்ந்தேன். இன்று ஜெயமோகனின் ஒரு கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியைப் பார்த்தேன். அவர் இந்த க்ளைமாக்ஸ்தான் கதையின் பலவீனமான பகுதி என்று கருதுகிறார். 🙂 அவர் பத்து வயதில் இதைப் படித்திருந்தால், இல்லை நான் நாற்பது வயதில் இதைப் படித்திருந்தால் எங்கள் நிலை மாறி இருக்குமோ என்னவோ. 🙂 என்னைப் பொறுத்த வரை அந்த அத்தான் வலுவான பாத்திரப் படைப்பு. ஆனால் அவர் பெரிதாகப் விவரிக்கப்படமாட்டார், ஒரு செகண்டரி காரக்டர். சிறு வயதிலேயே அந்த அத்தானால் இந்த பிரச்சினையை எப்படி எதிர்கொண்டிருக்க முடியும் என்று யோசனை ஓடியது. நான் கொஞ்சமும் எதிர்பாராத அந்த முடிவு என்னைக் கலக்கிவிட்டது. இந்த வயதில் மீண்டும் படித்தபோதும் அந்தக் கட்டம் என்னைத் தாக்கியது.

கதையின் பலமே பின்புலம்தான். ஆனால் கதை கொஞ்சம் ramble ஆகிறது. முன்னால் சொன்ன மாதிரி கூனாங்கண்ணி பாட்டா கதை தேவையே இல்லை. அதுதான் கதையின் பலவீனம்.

கட்டாயமாக தமிழர்கள் படிக்க வேண்டிய புத்தகம். மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டிய புத்தகம்.

பிற்சேர்க்கை: ஜெயமோகன் தரும் தகவல் – வ.கௌதமன் இயக்கத்தில் தலைமுறைகள் சில சினிமாத்தனமான மாற்றங்களுடன் ’மகிழ்ச்சி’ என்ற பேரில் வெளிவருகிறது. நவம்பர் 19 வெளிவரும் என்கிறார்கள். திரவியாக வ. கௌதமன் நடித்திருக்கிறார்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: நீல. பத்மநாபன் பக்கம்

தொடர்புடைய பக்கம்: ஜெயமோகனின் கட்டுரை

சுப்ரமணிய சிவாவும் காந்தியும்

சுப்ரமணிய சிவா வ.உ.சி.யுடன் சிறை சென்று மீண்ட பிறகு பத்து பதினைந்து வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறார்.

நோய் அவரை முழுதாக முடக்கிவிடவில்லை. கிராமம் கிராமமாக நடந்து சென்று சுதந்திரத்தைப் பற்றி பேசி இருக்கிறார். புரட்சிகரமான பேச்சுக்காக ஆங்கிலேய அரசு அவர் மீது மீண்டும் மீண்டும் வழக்கு தொடுக்குமாம். சிவா கூலாக நீதிமன்றத்தில் மன்னிப்பு கேட்பாராம், இனி மேல் இப்படி பேசமாட்டேன் என்று உறுதி அளிப்பாராம், விட்டுவிடுவார்களாம். அடுத்த கிராமத்துக்கு நடந்து போவாராம், மீண்டும் பேச்சு, வழக்கு, மன்னிப்பு, அடுத்த ஊர். (தொழுநோய் இருப்பதால் ரயிலில் போக அவருக்கு அனுமதி கிடையாது.) ஒரு நீதிமன்றத்தில் நடப்பது அடுத்த நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவது அந்த நாளில் சிரமமாக இருந்திருக்க வேண்டும்.

வெ. சாமிநாத சர்மா சிவா அவ்வப்போது திரு.வி.க.விடம் வந்து ஐந்து பத்து ரூபாய் கடன் கேட்பார் என்று “நான் கண்ட நால்வர்” புத்தகத்தில் சொல்கிறார். “என்ன சொல்கிறார் உங்கள் விளக்கெண்ணெய் முதலியார்?” என்று கேட்பாராம். திரு.வி.க.வின் மிருதுவான அணுகுமுறை அவருக்கு ஒத்து வந்திருக்காது.

ஆனால் நான் வ.உ.சி. காலத்துக்குப் பிறகு சிவாவின் அரசியல் செயல்பாடுகள் under the radar ஆகத்தான் இருந்திருக்கின்றன என்று நினைத்திருந்தேன். பசுபதி சாரின் தளத்தில் பார்த்த ஒரு பதிவின் மூலம் அவர் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் பங்கு பெற்று சிறை சென்றார் என்று தெரிந்தது. சிவாவால் சிறையில் உட்கார முடியவில்லை. தன் வழக்கமான மன்னிப்பு டெக்னிக்கை பயன்படுத்த எண்ணி இருக்கிறார். விடுதலை செய்தால் அரசியலில் ஈடுபடமாட்டேன் என்று எழுதிக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் அரசே அவர் உடல் நலம் சரியில்லாதாதல் நிபந்தனை அன்றி விடுதலை செய்திருக்கிறது.

சிவா தன் அரசியல் செயல்பாடுகளை மீண்டும் தொடர்ந்திருக்கிறார். ஆனால் அரசியலில் ஈடுபடமாட்டேன் என்று எழுதிக் கொடுத்திருக்கிறாரே? காந்தியிடம் யாரோ போட்டுக் கொடுத்துவிட்டார்கள். காந்தி சொன்னது சொன்னதுதான், கொடுத்த வாக்கை மீறக்கூடாது என்கிறார். சிவா அரசு தான் அரசியலில் ஈடுபடக்கூடாது என்று நிபந்தனை விதிக்காமல் விடுதலை செய்திருக்கிறது, அதனால் அரசியலில் ஈடுபடலாம் என்கிறார். அன்னிய, அநியாய அரசுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தே இருந்தாலும், இது போர், இதெல்லாம் தன்னைக் கட்டுப்படுத்தாது என்பது அவர் நிலை. கிழவர் நிலை என்னவாக இருந்திருக்கும் என்பது தெரிந்ததுதான். சிவா கதர் பிரசாரம் போன்ற ஆக்க வேலைகளில் ஈடுபடலாம் என்று யோசனை சொல்லி இருக்கிறார்.

ஆச்சரியம் என்னவென்றால் சிவா காந்தியின் ஆலோசனையை ஏற்றிருக்கிறார். அதற்குப் பிறகு அவர் தீவிரமாக அரசியலில் ஈடுபடவில்லை. ஆனால் அதற்கப்புறமும் இரண்டு மூன்று வருஷம் கிராமம் கிராமமாக சென்று பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார். அன்னிய அரசைத் தாக்காமல் கதர் பிரசாரம்தான் செய்திருப்பார் என்று யூகிக்கிறேன்.

இது போன்ற தியாகிகளுக்கு நல்ல வாழ்க்கை வரலாறு நூல் கிடையாது. சிதம்பரம் பிள்ளைக்கு ம.பொ.சி. கிடைத்ததால் பிழைத்தார். (ம.பொ.சி. பிள்ளைக்கு காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் சிலை வைக்க படாதபாடு பட வேண்டி இருந்தது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.) சிவா ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் சேர்ந்து சிறை சென்றார் என்பதே இப்படி தற்செயலாகத்தான் தெரிய வருகிறது. (வ.உ.சி. ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை கடுமையாக எதிர்த்தார் என்று நினைவு.)

பசுபதி சாருக்கு மிக்க நன்றி!

சிவா போன்றவர்களின் அர்ப்பணிப்பு ஆச்சரியப்படுத்துவது. மனிதர் 40 வயதுதான் வாழ்ந்திருக்கிறார். அதில் ஒரு பதினைந்து வருஷமாவது கொடுமையான நோயுடன். ஆனால் கடைசி வரை போராடி இருக்கிறார். அவரைப் போன்ற மகத்தான ஆளுமைகளையும் தன் சொல்லால் கட்டிப்போட்ட கிழவரைப் பற்றி என்னதான் சொல்வது! வாழ்க நீ எம்மான்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: சுதந்திரப் போராட்டம்

ஜெயமோகன் மனதில் எழுப்பிய காட்சி

வெண்முரசைப் படிப்பது விட்டுபோய்விட்டது. மன உளைச்சல்கள், வேலைப்பளு எல்லாம் மகாபாரதப் பித்தையே பின்தள்ளிவிட்டன. மேலும் மகாபாரதத்தை வெறும் புனைவாக மட்டும் பார்ப்பது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். மனதில் இருக்கும் பிம்பங்களை ஜெயமோகன் அவ்வப்போது உடைப்பது எனக்கு உறுத்துகிறது. உதாரணம்: பாரதப்போரை வெறும் இனக்குழுக்களின் – ஷத்ரியர் vs அ-ஷத்ரியர்களின் அதிகாரப் போட்டியாக சித்தரிப்பது. எனக்கு அது விழுமியங்களின் மோதல் – அவர் அதை விழுமியங்களின் மோதலாகவும் சித்தரிக்கிறார். எனக்கு அதுதான் dominant ஆக இருக்க வேண்டும்.

இருந்தாலும் அவ்வப்போது திடீரென்று ஏதாவது ஒரு அத்தியாயத்தைப் படிப்பேன். புத்தகத்தை எங்காவது ஒரு பக்கத்தில் திறந்து படிப்பது போலத்தான். குறிப்பாக வண்ணக்கடலை எத்தனை முறை படித்தாலும் எனக்கு அலுக்கவே அலுக்காது. நீலத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் ஏதாவது புதிதாத கண்ணில் படும். நீலத்தின் மொழி மிகச் செறிவானது.

சில நாட்களுக்கு முன் படித்த அத்தியாயத்தில் அக்ரூரர் கிருஷ்ணனை சந்திக்க வருகிறார். கவிதையின் சுவை அறியாத எனக்கே இது கவித்துவமான மொழி என்று தெரிகிறது. மொழியையும் நடையையும் வியந்து கொண்டே இருந்தேன்.

வேராய் தடியாய் கிளையாய் இலையாய் தளிராய் மலராய் நிறைந்த மண். சாறாய் தேனாய் ஊறிய நீர். காற்றாய் எழுந்த மணம். அனலாய் எழுந்த நிறம். வானாய் நிறைந்த நடனம். ஆக்களும் மரங்களும் புட்களும் பூச்சிகளும் புழுக்களும் எனச்சூழ்ந்த உயிர்ப்பெருக்கு. உயிரென வந்த இறைப்பெருக்கு. இறையின் சாரமென எழுந்த இசைப்பெருக்கு.

இந்த வரிகளில் அப்படியே நின்றுவிட்டேன். இன்னும் சொல்லப்போனால் வேராய் தடியாய் கிளையாய் இலையாய் தளிராய் மலராய் நிறைந்த மண் என்ற வரியிலேயே நின்றுவிட்டேன். எங்கோ எப்போதோ காடுகளில் மண்ணே தெரியாமல் வேரும் புல்லும் இலையும் மலருமாய் நிறைந்திருந்த நிலப்பரப்பைப் பார்த்தது – எங்கே என்று கூடத் தெரியவில்லை – அப்படியே மனக்கண் முன்னால் எழுகிறது. கணினியை மூடி வைத்துவிட்டு அந்தக் காட்சியையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். நினைவில் வேறு என்ன வருகிறது என்பதையே உன்னித்துக் கொண்டிருந்தேன், துரதிருஷ்டவசமாக எங்கே பார்த்தேன் என்பது கூட நினைவு வரவில்லை. ஓக்லண்டின் Redwood Regional Park? Muir Woods? Bryce Canyon-இல் நாள் முழுவதும் நடந்து இரவில் கூடாரம் அடித்து தங்கியபோது? ஷாஸ்தா மலைகளில் எங்கேயாவது?

ராட்சஸன். வாழ்க!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: ஜெயமோகன் பக்கம்

பிடித்த சிறுகதை – ஜெயமோகனின் “சாவி”

ஜெயமோகன் எழுதிய 100 கரோனா சிறுகதைகளை இங்கும் அங்குமாகத்தான் படிக்க முடிந்தது. படித்த சில சிறுகதைகளால் மீண்டும் ஒழுங்காகப் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொஞ்சம் மீண்டிருக்கிறது. பார்ப்போம்.

எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்த சிறுகதைகளில் ஒன்று சாவி. மனிதனை பிற விலங்குகளிலிருந்து பிரிப்பது எது? என்னைப் பொறுத்த வரையில் அது அறிவுத்தேடல் மட்டுமே. அதுவும் உடனடிப் பயன் எதுவும் இல்லாத அறிவுத்தேடல் மட்டுமே. (இலக்கியம், இசை, கலை எல்லாம் இரண்டாம் படியில்தான் இருக்கின்றன.)

ஏன் எவரெஸ்டின் மீது ஏற வேண்டும்? Because it is there. ஏன் கடலின் ஆழம் வரை போக வேண்டும்? Because it is there. ஏன் நிலாவில் நடக்க வேண்டும்? Because it is there. ஏன் ஆர்க்கிமிடீஸ் வட்டத்தின் பரப்பளவு என்ன என்று ஆராய்ந்து தன் ஃபார்முலாவை நிறுவ வேண்டும்? Because. ஏன் டாலமியும் கோப்பர்நிகஸும் பூமி சூரியனை சுற்றுகிறதா இல்லை சூரியன் பூமியை சுற்றுகிறதா என்று ஆராய வேண்டும்? Because. ஏன் எண்ணற்ற கணித ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்கள் நேரத்தை – இல்லை வாழ்வையே – Squaring the Circle போன்ற பயனற்ற ஆராய்ச்சிகளில் செலவிட வேண்டும்? Because. ஏன் ஆய்லர் கோனிக்ஸ்பர்கின் பாலங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரே சுற்றில் சுற்றி வர முடியுமா என்று ஆராய வேண்டும்? ஒரு பாலத்தில் ஒரு முறை நடந்தால் என்ன இரண்டு முறை நடந்தால் என்ன? Because. ஏன் பெர்ட்ரண்ட் ரஸ்ஸல் 1+1=2 என்று நிறுவ நூற்றுக்கணக்கான பக்கங்கள் உள்ள புத்தகத்தை எழுத வேண்டும்? Because. ஏன் மனித இனத்தையே, பூமியையே அழிக்கக் கூடிய ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும்? Because.

சாவி சிறுகதை அதைத்தன் காட்டுகிறது. (அறிவுத்தேடல் என்றால் என்ன விளக்க இலக்கியம்தான் வர வேண்டி இருக்கிறது.) குரங்கு ஸ்க்ரூவை இறுக்கும் காட்சி கவிதை.

“நீ இங்கியே இருடே மக்கா…” என்றான். “இங்க எல்லா துக்கமும் உண்டு பாத்துக்க. அங்க வானத்திலே உனக்கு அந்த துக்கமொண்ணும் இல்லை. ஆனா இந்த சந்தோசம் அங்க இல்ல கேட்டியா?”

என்று அரிகிருஷ்ணன் சொல்லுவது முற்றிலும் உண்மை. இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகம் ஆளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமாநகருளானே!

மனக்குகை ஓவியங்கள் என்ற புதுமைப்பித்தன் சிறுகதையில் கடவுளை நிராகரித்து நெருப்பை ஊதும் இடத்தை நினைவுபடுத்தியது.

கட்டாயம் படியுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறேன்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: ஜெயமோகன் பக்கம்

குறுந்தொகை 112

எனக்கு மிகவும் பிடித்த கவிதைகளில் ஒன்று. “பெருங்களிறு வாங்க முரிந்து நிலம்படா நாருடை ஒசியலற்றே” என்பது மிக மிக மிக மிக மிக மிக மிக மிக அருமையான உவமை.

கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும்
எள்ளற விடினே உள்ளது நாணே
பெருங்களிறு வாங்க முரிந்து நிலம்படா
நாருடை ஒசியலற்றே
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே

ஊரார் பேச்சுக்கு அஞ்சினால் காமம் நிறைவடையாது. இழிசொற்களை நிறுத்த காமத்தை மறந்தால் மிச்சம் இருப்பது நாணம் மட்டுமே. காமத்தையும் விடமுடியவில்லை, நாணத்தையும் விட முடியவில்லை பெரிய யானை உண்பதற்காக ஒடித்த கிளை முற்றிலும் முறியாமல் கொஞ்சம் ஒட்டிக் கொண்டிருந்தால் அந்தக் கிளை கீழேயும் விழாது, மரத்திலூம் இருக்காது. அது போல தலைவர் என் பெண்மையை முழுதாக உண்ணவில்லை, கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கிறது. அந்தக் கிளையின் நிலையைப் போல – என்னால் தலைவருடனும் சேரவும் முடியவில்லை, காமம் அறியாத கன்னி நிலைக்கும் போக முடியவில்லை, தோழி!

பாடியவர் ஆலத்தூர் கிழார். குறிஞ்சித்திணை.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: கவிதைகள் பக்கம்

சுஜாதாவின் குறுநாவல் – “வைரங்கள்” (மீள்பதிவு)

சுஜாதாவின் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று, ஆனால் பெரிதாக கவனம் பெறவில்லை.

கச்சிதமான கதை.

எங்கோ ஒரு மலையடிவாரத்தில் வைரங்கள் இருக்கின்றன. தற்செயலாக தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு பணக்கார சேட்டுப் பையன் நிலத்தை அபகரிக்க முயற்சி செய்கிறான். இதில் ஒரு கிளீனர் சிறுவன், ஒரு ஊமைச் சிறுமி என்று பாத்திரங்கள்.

கிளீனராக வரும் சிறுவன் கலக்கலான பாத்திரப் படைப்பு. சுஜாதாவுக்கு எப்போதும் இந்த மாதிரி உழைக்கும் வர்க்க சிறுவர்களை படைப்பது பைன் ஹாத் கா கேல். அவர்கள் மேல் அழுத்தும் வறுமையும், அதே நேரத்தில் அந்த வயதுக்கே உரிய ததும்பி நிற்கும் உற்சாகமும் நன்றாக சித்தரிப்பார். அவன் ஊமைச்சிறுமியுடன் விளையாடுவதும், அக்காவை காப்பாற்றுவதும் எல்லாமே நன்றாக வந்திருக்கும். சேட்டு பையனின் பணத்திமிர், ஜியாலஜி ஃப்ரொஃபசரின் ஜம்பம், டீக்கடைக்காரனின் தோற்கப்போகும் தன்னம்பிக்கை என்று ஒரு கை தேர்ந்த ஓவியனின் லாகவத்தோடு ஓரிரண்டு வரிகளில் ஒரு நல்ல சித்திரத்தை நமக்கு காட்டுகிறார்.

சுஜாதாவின் பலங்களில் ஒன்று அவர் உபதேசங்களை கவனமாகத் தவிர்ப்பது. இதெல்லாம் ஒரு பலமா, எந்த நல்ல எழுத்தாளனும் உபதேசம் செய்வதில்லையே, அசோகமித்திரன் உபதேசம் செய்வாரா என்ன என்று உங்களுக்கு தோன்றினால் நீங்கள் நா.பா., அகிலன் மாதிரி எழுத்தாளர்களைப் படித்ததில்லை என்று பொருள். அப்படி கதைகளை வாரப் பத்திரிகைகளில் படித்து வளர்ந்த ஒரு கூட்டத்துக்கு சுஜாதா ஒரு revelation என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அவர் ஒரு சமூக அவலத்தை, அறச்சீற்றம் உருவாக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியை, வெகு கவனமாக ஃபோட்டோ பிடிப்பது போல எடுத்துக் காட்டுவார். அறச்சீற்றம் என்பது அவர் எழுத்தில் இருக்கவே இருக்காது. இந்தப் புத்தகமும் அப்படித்தான். நகரம், ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள், ஜன்னல் மலர், குருபிரசாதின் கடைசி தினம், ஒரு மெக்கானிக் செட்டில் இரு சிறுவர்கள் ஒரு நடிகையின் மகளுக்கு நண்பர்களாவது (கதை பேர் நினைவு வரவில்லை) என்று பல புனைவுகளை சொல்லலாம்.

சுஜாதாவின் சிறந்த புனைவுகளில் ஒன்று. படியுங்கள் என்று சிபாரிசு செய்கிறேன்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: சுஜாதா பக்கம்

அமெரிக்க கவிஞருக்கு நோபல் பரிசு

லூயிஸ் க்ளுக் என்ற அமெரிக்க பெண் கவிஞருக்கு இந்த வருஷத்துக்கான நோபல் பரிசு கிடைத்திருக்கிறது.

க்ளூக் யேல் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கிலப் பேராசிரியராக இருக்கிறார். இதற்கு முன் புலிட்சர் பரிசையும் வென்றிருக்கிறார்.

கவிதைகளை நான் பொதுவாக தவிர்ப்பேன்தான், ஆனால் நற்றிணையும் குறுந்தொகையும் என் மனதை கொஞ்சம் மாற்றி இருக்கின்றன. க்ளூக்கை படித்துப் பார்க்கலாம் என்றுதான் நினைத்திருக்கிறேன். படித்த 10 கவிதைகளில் ஓரளவு பிடித்த கவிதைகள் கீழே.

Snowdrops

I did not expect to survive,
earth suppressing me. I didn’t expect
to waken again, to feel
in damp earth my body
able to respond again, remembering
after so long how to open again
in the cold light
of earliest spring –

afraid, yes, but among you again
crying yes risk joy

in the raw wind of the new world.

The Past

Small light in the sky appearing
suddenly between
two pine boughs, their fine needles

now etched onto the radiant surface
and above this
high, feathery heaven—

Smell the air. That is the smell of the white pine,
most intense when the wind blows through it
and the sound it makes equally strange,
like the sound of the wind in a movie –

Shadows moving. The ropes
making the sound they make. What you hear now
will be the sound of the nightingale, Chordata,
the male bird courting the female –

The ropes shift. The hammock
sways in the wind, tied
firmly between two pine trees.

Smell the air. That is the smell of the white pine.

It is my mother’s voice you hear
or is it only the sound the trees make
when the air passes through them

because what sound would it make,
passing through nothing?

க்ளூக்கின் சில கவிதைகளை இங்கே படிக்கலாம்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: விருதுகள்