புத்தகக் கடை

இந்தப் புகைப்படத்தை பகிராமல் தீராது; நேரில் பார்த்தால் இன்னும் பிரமாதமாக இருந்திருக்கும்….

சீனாவில் ஹுனான் மாகாணத்தில் ஷாயோங் நகரத்தில் சோங்போ புத்தகக் கடையாம்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: புகைப்படங்கள்

குஜராத்தி சிறுகதை – தூமகேது எழுதிய “கடிதம்”

தூமகேது குஜராத்தி எழுத்தாளர். பேரைக் கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் எதையும் படித்ததில்லை. குஜராத்தி சிறுகதைகளின் முன்னோடி, பல சரித்திர நாவல்களை எழுதியவர்.

அவர் எழுதிய புகழ் பெற்ற சிறுகதை – கடிதம் (Letter, Post Office என்று இரண்டு தலைப்புகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறதாம்.) அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைக் கீழே கொடுத்திருக்கிறேன், படித்துப் பாருங்கள்!

ஒரு சிறுகதையை வைத்தெல்லாம் ஒரு எழுத்தாளரை எடை போட்டுவிட முடியாதுதான். என் கண்ணில் இந்தச் சிறுகதை சுமார்தான். ஆனால் குஜராத்தி எழுத்தைப் பற்றி எனக்கெல்லாம் என்ன தெரியும்? இவரை விட்டால் மன்வினி பாவை நாவல், கே.எம். முன்ஷி, அவ்வளவுதான். அதனால்தான் இந்தப் பதிவு. படிப்பவர்கள் யாருக்காவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள்! குஜராத்தி மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் பிற மொழி இலக்கியத்தைப் பற்றி என்ன தெரிந்தாலும், எதைப் பகிர விரும்பினாலும் சொல்லுங்கள், இதே தளத்தில் பதித்துவிடலாம்.

சிறுகதை சுமார் என்று கருதினாலும் அவர் சொல்ல் வருவது புரிகிறது. அவர் கொஞ்சம் கவித்துவமாக எழுத முயற்சித்திருப்பது தெரிகிறது. இதே சிறுகதையை சரத்சந்திரரோ, தாகூரோ, வேண்டாம் கு.ப.ரா.வோ, அழகிரிசாமியோ எழுதி இருந்தால் எப்படி வந்திருக்கும் என்று தோன்றிக் கொண்டே இருந்தது. சிறுகதையில் 1950-க்கு முந்தைய வங்காள எழுத்தின் பாணி தெரிகிறது.

இந்தக் கதையைப் படிக்கும்போது தபால் நிலைய நினைவுகள் வந்து கொண்டிருந்தன. இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் தபால் அலுவலகம் எத்தனை முக்கியமான பணியைச் செய்திருக்கிறது? மூலையில் மஞ்சள் பூசிய அழைப்பிதழ்கள், தபால்களை குத்தி வைக்கும் நீண்ட வளைந்த கம்பி, தந்தி அனுப்புவது, அதிலும் சிக்கனமாக ஒரு எண்ணை அனுப்பினால் போதும், அது சேரும் இடத்தில் வாழ்த்தாக விரித்துக் கொள்ளப்படும். தபால் அலுவலகத்தில் ரேடியோ லைசன்ஸ்களை வருஷாவருஷம் புதுப்பிப்பது! கிராமங்களில் போஸ்ட்மாஸ்டர் (ஹெட்மாஸ்டரான எங்கப்பாவும்) ஒரு முக்கிய நபர். இன்று பில்களைத் தவிர வேறு எதுவும் தபாலில் வருவதில்லை 🙂 தந்தி ஒழிந்தேவிட்டது!

கதையில் கவனித்த இன்னொரு விஷயம்; பியூன்கள் தபால் அலுவலகத்துக்கு சென்று அலுவலகத் தபால்களை வாங்கிவருவது, தபால்காரருக்காக காத்திருப்பதில்லை. அப்படி அரை நாளை சேமித்து என்ன கிழித்துவிடுவார்கள்?

சரி நாஸ்டால்ஜியா போதும், வசதிக்காக சிறுகதை கீழே.


The hazy dawn sky was glittering with the previous night’s stars – big and small – like happy memories shimmering in a person’s life.

Wrapping his old, tattered shirt tighter around his body to protect against the blasting wind, an old man was making his way through the centre of the city.

At this time, the unrestrained, rhythmic sounds of mills grinding, along with the delicate voices of women, could be heard from many homes.

The odd dog’s bark, some early riser’s footsteps heard from a distance, or some prematurely awakened bird’s tone – except for these, the city was entirely silent.

People were snoring in sweet slumber and the night was more dense thanks to the cold of winter.

Bearing the pleasing temperament of a man who can kill without uttering a word, the cold was spreading its tentacles all over, like a deadly weapon.

Shivering and tottering quietly, the old man exited the city’s gates to reach a straight path and, slowly-slowly, continued walking with the support of his old stick.

On one side of the street was a row of trees, while the city gardens stood on the other.

Here, it was more chilly and the night was more velvety.

The wind pierced right through and the fine brilliance of the morning star, Venus, fell on earth like an icy flake of falling snow.

At the very end, near the edge of the gardens, there was a beautiful building. And lamplight was spilling from its closed windows and door.

As a devout person experiences a reverential joy on catching a glimpse of the destination of his pilgrimage, so did this old man feel happy upon spotting the wooden arch of the building.

The arch had the words “Post Office” painted on an ancient signboard.

The old man sat outside, on the verandah.

There was no discernible sound from inside but he could hear some indistinct whispering, as if some people were busy at work.

“Police superintendent!” A voice called from inside.

The old man startled, but sat back down quietly again. Faith and affection were, in such cold weather, giving him warmth.

The noises inside began to rise in intensity.

The clerk was reading out the English names on letters and tossing them towards the postman. Commissioner, superintendent, diwan saheb, librarian – calling out such names one after the other in a practised manner, the clerk was flinging the letters rapidly.

During that time, a playful voice called from inside: “Old coachman Ali!”

The old man sat up where he was, looked up at the sky fervently, moved forward, and placed a hand on the door.

“Gokulbhai!”

“Who is it?”

“You said old Coachman Ali’s letter, right? I’m here!”

In response, there was merciless laughter. “Saheb! This is a crazy old man. Does a futile round of the post office to collect his letter every day.”

As the clerk said this to the postmaster, the old man sat back in his place. Over the past five years, he’d developed a habit of sitting in that spot.

Ali had been a skilled hunter. And, slowly-slowly, he had become so proficient that, like the addict needs opium, Ali needed to hunt.

As soon as his eye spotted the colourful partridge, which could somehow still blend like dust within dust, it would be within his hands!

His sharp scrutiny could reach into a rabbit’s warren.

Sometimes even the hunting dogs couldn’t separate the dirty grey colouring of a clever rabbit sitting hidden with cocked ears in the nearby dry, yellow kaasda or raampda grasses.

The dogs would carry on forward and the rabbit would be saved.

But Ali’s sight, like that of an Italian eagle, would land precisely on the rabbit’s ears and, in the next moment, it would be no more.

Then, sometimes, Ali would team up with the fisherman to hunt in the water.

But when the twilight of life seemed to be approaching, the hunter abruptly turned in another direction.

His only daughter, Mariam, got married and left for her in-laws’ home. Her husband worked in the army, so she went to Punjab with him.

From that Mariam – for whom he had been holding on to life – there had been no news for the past five years.

Now Ali had learnt what affection and separation meant.

Earlier, one of the pleasures of the hunt was the baby partridges running around in bewilderment once he had shot and killed the parent. The delight of hunting had permeated every nerve.

But, since the day Mariam left and loneliness engulfed him, Ali had forgotten the hunt and begun staring steadfastly at the brilliant green fields teeming with grain. And, for the first time in life, he understood that a universe of love and tears of separation, both exist in nature.

One day, Ali sat under a palash tree and cried his heart out.

From that time on, he would awake at 4 am every morning to arrive at the post office.

There was never a letter for him but, with fervent devotion and hope-filled cheer that his daughter’s letter would arrive one day, he always showed up before anyone else and sat waiting outside the post office.

The post office – perhaps the most uninteresting building in the world – became his holy land and place of pilgrimage.

He always sat in the same spot, in the same corner.

Upon seeing him, everyone would laugh. The postmen would make jokes and sometimes, in jest, call out his name even though there was no letter, making him come running to the door of the post office in vain.

As if possessing an endless faith and resolve, he came every day and returned empty-handed.

While he sat, peons came one after another to pick up their office documents.

Largely, these twentieth century peons were like the secret confidantes of their officers’ wives. So the private history of every officer in the entire city was recited now.

Someone sported a turban. Another one had sparkling boots on his feet. In this manner, each one displayed his unique status.

Just then, the door opened and, in the lamplight, the postmaster sat in the front-facing chair with his pumpkin-like head and displeasure-filled, indifferent face.

With no radiance on the forehead or face or eyes, the clerk and postmaster of this century are rather like Goldsmith’s village schoolmaster.

Ali did not shift from his spot.

“Police commissioner!” the clerk boomed and a young man reached his hand out impatiently for the police commissioner’s letters.

“Superintendent!”

Another peon came forward.

And, in this manner, the clerk always read out the entire list for names like a Vishnu devotee.

Eventually, they all left.

Ali got up. As if there had been some miracle in the post office, he offered his salutations to them and left. Arrey! Like some villager from ancient times!

“Is this man crazy?” the postmaster asked.

“Yes, who? Ali, na? Yes, saheb. Five years have passed and, no matter the weather, he comes to collect a letter. It’s very rare for him to receive a letter” the clerk replied.

“Who’s sitting with free time? How can there be a letter every time?”

“Arrey, saheb! But his mind has slipped away. Before this, he committed many sins. And then he did some wrong in some place. Bhai, one must suffer for one’s actions” The postman offered support.

“The crazy ones are very strange.”

“Yes, I had once seen a madman in Ahmedabad. He made piles of dirt all day. Bas, nothing else. Another one had a habit of going to the riverbank every evening and pouring water on a stone.”

“Arrey, I know of one who walked back and forth all day. Another kept singing a poem. Yet another kept slapping his own cheek. And then, believing that someone else was hitting him, he would keep crying.”

Today, the mythology of the mad had emerged in the post office.

Taking examples like this and talking about them for a few minutes at leisure has become an established habit for pretty much every working person — much like an alcohol habit.

Finally, the postmaster got up and, while leaving, commented, laughing: “Gosh, the mad folks also have their own world. The crazy must consider us crazy and their universe must seem like a poet’s universe.”

One of the clerks would, when time allowed, enact some behaviours of madmen.

Speaking these last words in the direction of the clerk who often caricatured the actions of madmen, the postmaster went away laughing.

The post office became as quiet as before.

Once, Ali did not show up for two or three days.

There was no one in the post office with the empathy or perceptiveness to understand Ali’s state of mind.

But everyone was curious as to why he had not come.

Then, the day that Ali came, he was panting and there were clear signs of the end of life on his face.

That day, Ali became impatient and asked the postmaster, ‘Master saheb, is there a letter from my Mariam?’

The postmaster was in a hurry to go to his village and his mind was not sufficiently at ease to entertain a question.

“Bhai, what kind of a man are you?”

“My name is Ali!” Ali’s irrelevant reply was received.

“Yes, but is your Mariam’s name registered here?”

“Please register it, ne, bhai! In time, if a letter arrives and I am not here, then you will need it.”

For one who had spent three-quarters of his life hunting, what did he know about how, besides her own father, Mariam’s name barely carried the worth of two paise for any other?

The postmaster got heated up. “Are you mad or what? Go, go. If your letter arrives, no one is going to eat it up!”

The man left in a hurry and Ali went outside with slow footsteps.

As he was leaving, he turned around once to look at the post office.

Today, there was a glimmer of the orphan’s tears in his eyes.

There wasn’t a lack of faith but his resolve had come to an end. Arrey! Now where will Mariam’s letter come from?

A clerk seemed to be following him. Ali turned to him, “Bhai!”

The clerk startled. But he was a good person. “What?”

“See, I have this with me.” So saying, Ali removed five guineas from an old metal tin of his.

Seeing this, the clerk got angry. “Don’t get angry. This is a thing of use to you. I have no use for it. But will you do one thing?”

“What?”

“What do you see on top here?” Ali pointed a finger towards the empty sky.

“The sky.”

“Allah is there above and, with him as witness, I am giving you this money. If my Mariam’s letter arrives, you must deliver it.”

The clerk stood still in astonishment. “Where must it be delivered?”

“Upon my grave!”

“Huh?”

“I am speaking the truth. Today is the last day. Arrey re, the last! I did not meet Mariam, did not receive a letter!”

There was a drowsiness in Ali’s eyes.

The clerk slowly-slowly separated himself from Ali and walked away.

There were three tolas of gold in his pockets.

After that, Ali was never seen again and no one bothered to check on him.

One day, the postmaster was grieving a bit. His daughter was ill in a faraway country and he was sitting, woebegone, in wait of news from her.

The mail came and he took hold of the pile of letters.

Based on the colour, he assumed an envelope to be his and quickly picked it up. But the name on it was “Old Coachman Ali.”

As if struck by lightning, he threw it onto the floor.

Due to distress and worry, within a few moments, his authoritative demeanour had disappeared and his human side had emerged.

He suddenly recalled that it must be that old man’s envelope. Perhaps his daughter Mariam had finally written to him.

“Lakshmidas!” he immediately yelled out.

Lakshmidas was the same peon to whom Ali had, in the final hours, given money.

“What, saheb?”

“Your old coachman Ali, whereabouts is he these days?”

“We’ll search.”

That day, there was no news of his daughter for the postmaster.

He spent the entire night in doubt.

The next morning at 3 a.m., he was sitting in the office.

When old Ali comes at 4 a.m., I will give him the envelope myself — such was his plan today.

Now the postmaster understood the old man’s plight.

He had spent the entire night for the morning to arrive, and with it, the letter.

For the first time, his heart was overflowing with emotions for the person who had spent five long years suffering such endless nights.

At precisely 5 a.m., there was a knock on the door.

The postmen hadn’t arrived yet. It could be Ali knocking!

The postmaster got up. As if a father’s heart recognised another father’s, he ran today and opened the door.

“Come, Ali bhai! Here’s your letter!”

In the doorway, a poor old man stood, leaning over his stick.

The tracks of his last tears were still fresh on his cheeks and, over his coarse colouring, the wrinkles of his face were awash with kindness.

He looked at the postmaster and the postmaster became somewhat disturbed.

There was no life in the old man’s eyes!

“Who, saheb? Old Ali?” so saying, Lakshmidas slid sideways and came to the door.

The postmaster did not pay any attention to him and kept looking towards the door — but there didn’t appear to be anyone there.

The postmaster’s eyes widened. What was this, there was no one at all in the doorway!

He turned towards Lakshmidas and answered the question, “Yes, old Ali, that’s who! It was him, right?”

“Ji, old Ali is dead! But let me have his letter!”

“What? When, Lakshmidas!”

“Ji, it’s been three months!” A postman just entering the building gave this second response.

The postmaster was stunned. Mariam’s letter was still in the doorway. The image of Ali was floating before his eyes.

Lakshmidas also told him how he’d last met Ali.

That knock rang in the postmaster’s ears and Ali’s image remained before his eyes.

A doubt rose in his mind: “Did I see Ali or did I simply imagine it or was it Lakshmidas?”

Again, the daily routine continued: “Police commissioner, superintendent, librarian…” the clerk threw the letters in rapid succession.

But, as if there was a beating heart within each letter, the postmaster was staring steadily in their direction today.

An envelope means one anna and a postcard, two anna – that awareness had disappeared. What does a widow’s only son’s letter all the way from Africa mean?

The postmaster sank deeper and deeper.

When man puts aside his own perceptions and looks through another’s viewpoint, then half the world will be at rest.

That evening, Lakshmidas and the postmaster walked with slow steps towards Ali’s grave. They had Mariam’s letter with them. Placing the precious mail on the grave, the postmaster and Lakshmidas turned back.

“Lakshmidas, this morning, you were the first to arrive, right?’”

“Ji, yes.”

“And you said that old Ali…”

“Ji.”

“But then… then… I don’t understand…”

“What?”

“Yes, okay. It’s nothing!” The postmaster quickly changed the subject.

On reaching the threshold of the post office, the postmaster separated from Lakshmidas and went inside, pondering.

It was stinging him that he had not understood Ali’s heart as a father himself. And, having received no news of his daughter yet again today, he was going to spend another night worrying about getting news of her.

Set aflame by the three kinds of fires of surprise, doubt and repentance, he sat in his living room. And a sweet warmth began to radiate from the nearby coal stove.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: எழுத்துக்கள்

குறுந்தொகை 5

அதுகொ றோழி காம நோயே
வதிகுருகுறங்கு மின்னிழற் புன்னை
உடைதிரைத் திவலை அரும்பும் தீநீர்
மெல்லம் புலம்பன் பிரிந்தெனப்
பல்லிதழுண்கண் பாடொல்லாவே

– நரி வெருவூத்தலையார், நெய்தல் திணை

It is poetry like this that makes me strongly feel the inadequacies of my translation skills! Anyway, here goes…

My friend,
He is the lord of the narrow beach.
The waves on that beach are breaking into a spray against the sweet Punnai tree.
Egrets are sleeping under the shade offered by tree.
But my lotus shaped eyes don’t close and I cannot sleep as the lord is parted from me

IMO, Kurunthokai 4 is not great poetry. I am including that for the sake of completion only. But the phrase “tears that singe the eyelashes” is brilliant. It is even better in Tamil “இமை தீய்ப்பன்ன கண்ணீர்” – until you get a better translator, you will have to live with my translation 🙂

நோம்என் நெஞ்சே நோம்என் நெஞ்சே
இமை தீய்ப்பன்ன கண்ணீர் தாங்கி
அமைதற்கு அமைந்த நம் காதலர்
அமைவிலர் ஆகுதல் நோம்என் நெஞ்சே

– காமஞ்சேர் குளத்தார், நெய்தல் திணை

My translation:

My heart, don’t hurt; my heart, don’t hurt
I know; the one who loves us isn’t there
To wipe the tears that singe the eyelashes.
My heart, don’t hurt.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: குறுந்தொகை

கமல் பரிந்துரை: அடிமையின் காதல்

எனக்கு வணிக நாவல்களில் கொஞ்சம் விருப்பம் உண்டு. அதுவும் சரித்திர நாவல்களில் விருப்பம் உண்டு. வாண்டு மாமாவைத் தாண்டி பெரியவர் புத்தகங்களுக்கு வந்தபோது சாண்டில்யனைத்தான் முதலில் விரும்பிப் படித்தேன். சாண்டில்யனே குழந்தை எழுத்தாளர்தானே என்று நக்கல் அடிப்பவர்களுக்கு பிடி சாபம்! ஜெகசிற்பியனையும் அகிலனையும் படிக்கக் கடவது!

கமல் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பல புத்தகங்களைப் பரிந்துரைத்திருக்கிறார். நான் கேள்விப்பட்டிராதது ரா.கி. ரங்கராஜன் எழுதிய அடிமையின் காதல் ஒன்றுதான். என்னடா இது, எனக்குத் தெரியாத வணிக நாவலா, அதிலும் நானும் ரா.கி.ர. எழுதிய முப்பது நாற்பது புத்தகமாவது படித்திருப்பேன், கேள்வியே பட்டதில்லையே, அதுவும் சரித்திர நாவலா என்று வியந்தேன்.

இணையத்தில் எங்கோ கிடைத்தது. படித்துப் பார்த்ததும் இன்னொரு வித வியப்பு. ஜெயமோகனையும் அசோகமித்ரனையும் சுந்தர ராமசாமியையும் கி.ரா.வையும் பரிந்துரைத்த அதே கமலா இதையும் பரிந்துரைத்தாரா என்று வியப்பு. மிகச் சராசரியான, குமுதத்தின் பக்கங்களை நிரப்புவதற்காகவே எழுதப்பட்ட நாவல். போயும் போயும் இதைப் பரிந்துரைத்தாரா என்று ஆச்சரியப்பட்டேன். என் கண்ணில் ரா.கி.ர.வே எழுதிய நான், கிருஷ்ணதேவராயன் இதை விடச் சிறந்த நாவல்.

பிறகு ரா.கி.ர. இந்த நாவலை 1966-67 வாக்கில் எழுதி இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தது. அப்போது கமலுக்கு பனிரண்டு வயதிருக்குமா? இளமைப் பருவத்தில் வாசிப்பின் சாத்தியங்களை நம்மை உணர வைக்கும் படைப்புகளுக்கு எப்போதும் நம் மனதில் ஒரு soft corner இருக்கிறது. கல்கியும் க.நா.சு.வும் ஜே.ஆர். ரங்கராஜு எழுதிய ராஜாம்பாளை விதந்தோதி இருக்கிறார்கள். நான் சாண்டில்யனை எத்தனை குறை சொன்னாலும் அவர் எழுதி நான் படிக்காமல் விட்ட நாவல் கிடைத்தால் (நாலைந்து இருந்தால் அதிகம்) தவறாமல் படிப்பேன். இரும்புக் கை மாயாவி, அலிஸ்டர் மக்ளீன் என்று எனக்கு ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்கிறது. ஜெயமோகன் வணிக நாவல்கள் பரிந்துரைகளில் பலவும் அவரது கறாரான விமரிசனப் பாணியில் பார்த்தால் படு சுமாரான வணிக நாவல்களாக இருக்கும். கமலுக்கும் இந்த நாவல் அப்படித்தான் என்று யூகிக்கிறேன்.

நாவல் வெளிவந்தபோது விரும்பிப் படிக்கப்பட்டிருக்கும். ஐம்பதுகளில் எழுதி இருந்தால் எம்ஜிஆர் அனேகமாக திரைப்படமாக்கி இருப்பார். அவருக்கேற்ற கதைதான். நாயகன் கத்திச் சண்டை, குதிரை ஏற்றம், யானை சவாரி, எழுபது அடி கொடிக் கம்பத்தில் ஏறுதல், முடி திருத்துதல், நாதசுரம் வாசித்தல், குரல் மாற்றிப் பேசுதல் (ventriloquism) என்று ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கையும் கரைத்துக் குடித்திருக்கிறான். அவனுக்கு என்ன வேண்டுமென்றாலும் யாராவது வந்து உதவி செய்துவிடுகிறார்கள். வெள்ளைக்காரர்களின் சிறையிலிருக்கும் சிவசிதம்பரத்தைப் பார்க்க வேண்டுமா? உடனே ஒரு வெள்ளைக்காரக் குழந்தை வந்து வழிகாட்டுகிறது. பாதாளச் சிறையிலிருக்கும் நாயகியை விடுவிக்க வேண்டுமா? சிறைக்குப் போகும் ரகசிய வழி என்று அவனுக்காகவே தெளிவாக அவன் சாயும் கல்லில் எழுதி இருக்கிறது. ஏறக்குறைய வீட்டுச் சிறையிலிருக்கும் அரசியைப் பார்க்க வேண்டுமா? உடனே நாதசுரம் வாசிக்க வேண்டியவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது, அவனுக்கு பதில் இவன் போகிறான். ஏதோ தற்செயலாக ஒரு சம்பவம் நடந்தால் பரவாயில்லை, பத்து பக்கத்துக்கு ஒரு தற்செயல் சம்பவம் மூலம்தான் கதையை முன் நகர்த்துகிறார்.

அதுவும் நாயகன் மகா முட்டாள்தனமாக காரியம் செய்வது கடுப்பைக் கிளப்புகிறது. நாயகி தாமரை பூந்தமல்லி பெருவணிகர் பெத்தபெத்துவின் அடிமை. நாயகன் அவளைத் தப்புவிக்கிறான். இதோ உணவு கொண்டு வருகிறேன், இங்கேயே இரு என்று மயிலாப்பூரில் சொல்லிவிட்டுப் போகிறான். பத்து நிமிஷத்தில் திரும்பிவந்து பார்த்தால் என்ன நடக்கும்? கரெக்ட், அவளைக் காணோம். அவளைக் கண்டுபிடிக்க நாயகன் என்ன செய்வான்? பூந்தமல்லிக்குப் போய் பெத்தபெத்துவிடம் அடிமையாகச் சேர்கிறான்! பத்து நிமிஷத்தில் எப்படிப்பா பூந்தமல்லிக்கு போவாள்?

நாவலின் உண்மையான பலம் நுண்விவரங்கள் நாவல் முழுவதும் விரவிக் கிடப்பதுதான். நாவலின் காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி. அவுரங்கசீப் தென்னிந்தியாவில் தன் ஆதிக்கத்தை நிறுவ ஜூல்ஃபிகார் கானை அனுப்பி இருக்கிறார். சென்னையில் ஜார்ஜ் யேல் கவர்னர். செஞ்சியில் சிவாஜியின் இரண்டாவது மகன் ராஜாராம். மதுரையில் ராணி மங்கம்மா. இந்தக் காலகட்டத்தின் பல நுண்விவரங்களை நாவலில் போகிறபோக்கில் சொல்கிறார். அடிமை வியாபாரம், அது ஆங்கிலேயரால் சென்னையில் தடை செய்யப்படுவது. பெரிய வியாபாரி இறந்ததற்கு சென்னையில் ஐந்து குண்டுகள் போடப்படுவது; ஆங்கிலேயப் பெண்கள் சென்னையின் சூடு தாங்காமல் மொட்டை அடித்துக் கொள்வது; பொற்கொல்லர்கள் வெள்ளையர்களுக்கு நாணயம் செய்து தருவது என்று பல. ஆனால் இதை விட சிறப்பாக நான், கிருஷ்னதேவராயன் நாவலில் நுண்விவரங்களைப் புகுத்தி இருக்கிறார்.

இதைத் தவிர ரா.கி.ர.வின் வழக்கமான பலங்கள் – சரளமான நடை, gimmicks – உதாரணமாக 66-67-இல் திமுகவும் அண்ணாவும் பாப்புலராக இருந்த நேரம், நாயகனைக் காஞ்சிபுரத்துக்காரனாக சித்தரித்து, அவனை நாவல் முழுவதும் பேர் வைக்காமல் காஞ்சிபுரத்தான் என்று அழைப்பது, சுலபமாக படிக்கக் கூடிய, சாகசங்கள் நிறைந்திருப்பது இருக்கவே இருக்கின்றன. ஆனால் பல இடங்களில் எனக்கு கடுப்புதான் கிளம்பியது.

இந்த நாவல் எல்லாம் அப்படி என்னதான் இந்த நாவலில் இருக்கிறது என்று பார்க்க நினைப்பவர்களுக்குத்தான். தவிர்த்துவிடலாம்…

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: தமிழ் வரலாற்று நாவல்கள்

கரோனா வைரஸால் அதிகரிக்கும் புத்தக விற்பனை

பிபிசி தளத்தில் பார்த்த செய்தி புன்முறுவலை வரவழைத்தது.

ஜூம் சந்திப்புகள் (என் அலுவலகத்தில் மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸுக்கு முதல் இடம்) பணியில் இன்றியமையாத பங்காக மாறிவிட்டன. ஸ்லாக், ஸ்கைப் ஏதாவது தேவைப்படுகிறது. நானெல்லாம் அனேகமாக காணொளியை (வீடீயோ) அணைத்துவிட்டுத்தான் பங்கேற்கிறேன், ஆனால் சில சமயம் காணொளி தேவைப்படுகிறதுதான். வேட்டியோடு படுக்கையில் அமர்ந்துகொண்டு, நல்ல சட்டை மட்டும் போட்டுக் கொண்டு இருப்பது, பின்புலத்தை ஏதாவது புகைப்படமாக வைத்துக் கொள்வது எல்லாம் நானும் செய்திருக்கிறேன்.

மக்கள் ஒரு படி மேலே போகிறார்கள். இந்த சந்திப்புக்களுக்காகவே புத்தகங்களை வாங்குகிறார்கள், படிக்கிறார்களோ இல்லையோ, புத்தகங்கள் நிறைந்த அலமாரிகளை பின்புலத்தில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். கரோனா வைரஸ் நம்மை என்னவெல்லாம் செய்ய வைக்கிறது!

நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? கீழே வெறும் உள்ளாடை, மேலே கோட்டும் சூட்டும் அணிந்து சந்திப்புகளில் பங்கேற்றதுண்டா? உங்கள் உத்திகள் என்ன? பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பலதும்

கமலஹாசனின் பிக்பாஸ் பரிந்துரைகள்

(மேம்படுத்தப்பட்ட மீள்பதிப்பு)

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி அமெரிக்காவில் ஹாட்ஸ்டாரில் வருவதில்லை. வந்தாலும் பார்ப்பேனா என்பது சந்தேகம்தான், கேள்விப்படுவதிலிருந்து செயற்கைத்தனமும் வலிந்து புகுத்தப்படும் தகராறுகளும் வியாபித்திருக்கின்றன என்று தோன்றுகிறது.

ஆனால் கமல் வெண்முரசைப் பரிந்துரைத்தார் என்று தெரிந்தது, அது பெரிய மகிழ்ச்சி. ஆயிரம் பேர் படிப்பார்கள், இரண்டாயிரம் பேர் ஆரம்பிப்பார்கள், பத்தாயிரம் பேர் அங்கும் இங்குமாகப் படிப்பார்கள், ஐம்பதினாயிரம் பேருக்காவது தெரிய வரும். லட்சக்கணக்கானவர் பார்க்கும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பிரபல நடிகர் பரிந்துரைப்பது வெண்முரசுக்கு மிகப் பெரிய மார்க்கெட்டிங். கமலுக்கு ஒரு பெரிய ஜே!

அவர் இந்தப் புத்தகங்களையும் பரிந்துரைத்தார் என்று தெரிந்தது. வசதிக்காக பட்டியல் கீழே.

இந்தப் பட்டியலில் நான் தில்லைராஜன் (தொடுவானம் தேடி) பற்றி கேள்விப்பட்டதில்லை. ரா.கி.ர.வின் “அடிமையின் காதல்” புத்தகத்தைப் பற்றியும் கேள்விப்பட்டதில்லை.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இன்னும் முடிவடையவில்லை. ஏற்கனவே சொன்னது போல நிகழ்ச்சியை என்னால் சுலபமாகப் பார்க்க முடியாது. கமல் வேறு ஏதாவது புத்தகத்தைப் பரிந்துரைத்தால் மறக்காமல் எனக்கு சொல்லுங்கள்! ஏதாவது விட்டுப் போயிருந்தால் சொல்லுங்கள்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பரிந்துரைகள்

பிடித்த கவிதை: For whom the bell tolls

எழுதியவர் ஜான் டோன். 16-17-ஆம் நூற்றாண்டு கவிஞர். எனக்கு இவரைப் பற்றி அதிகம் தெரியாது, தெரிந்து கொள்ளவும் விருப்பமில்லை. இந்த ஒரு கவிதை தரும் நிறைவே போதும்.

No man is an island,
Entire of itself.

Each is a piece of the continent,
A part of the main.

If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.

As well as if a manor of thine own
Or of thine friend’s were.

Each man’s death diminishes me,
For I am involved in mankind.

Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: கவிதைகள்

ரா.அ. பத்மநாபனின் பாரதி புத்தகங்கள்

ரா.அ. பத்மநாபன் முன்னோடி பாரதி ஆய்வாளர். பாரதியோடு பழகியவர்களைத் தேடிப் பிடித்து பேட்டி எடுத்திருக்கிறார். பாரதியின் எழுத்துக்களை தேடி இருக்கிறார். கையெழுத்துப் பிரதி, கேட்டவர் நினைவு கூர்ந்தது எல்லாவற்றையும் ஆவணப்படுத்த முயற்சி எடுத்திருக்கிறார். இணைய வசதி இல்லாத காலத்தில், இன்றுள்ள தொடர்பு சாதனங்கள் இல்லாத காலத்தில் இது எத்தனை கடினம் என்பதை இன்று உணர்வதே கஷ்டம். அவரை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும்.

சித்திரபாரதி அவரது தலைசிறந்த முயற்சி. குவளைக்கண்ணன், பரலி சு. நெல்லையப்பர், மண்டையம் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியார், பாரதியோடு பாண்டிச்சேரியில் பழகியவர்கள், அவருக்கு சிறிய, பெரிய அளவில் ஆதரவு தந்தவர்கள், ஏன் அவருக்கு உதவியாக இருந்த வேலைக்கார அம்மணி அம்மாக்கண்ணு, அவரது மகன்கள் எல்லாரையும் தேடிப் பிடித்து பேசி பேட்டி எடுத்து புகைப்படமும் எடுத்திருக்கிறார். இந்தப் புத்தகம் இப்போது அச்சில் இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை…

பாரதி புதையல் பாரதியின் எழுத்துக்களை – குறிப்பாக தொகுக்கப்படாத எழுத்துக்களை ஆவணப்படுத்த அவர் எடுத்த முயற்சி. கையெழுத்துப் பிரதிகளைக் கூட விடாமல் தேடி இருக்கிறார்.

என்ன பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து இப்படி உழைத்தார்? மேன்மக்கள்…

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: பாரதி பக்கம்

ஆ. மாதவன் – அஞ்சலி

மாதவன் மறைந்து ஒரு மாதத்திற்கு மேலாயிற்று. அவரை நான் அதிகம் படித்ததில்லை. நல்ல வேளையாக அவர் எழுதிய புனலும் மணலும் புத்தகம் அலமாரியில் இருந்தது. அதைப் படித்துவிட்டு எழுதலாம் என்று நினைத்தேன். கெட்ட நேரம், அலுவலக வேலைப் பளுவும் அதிகமாக இருந்தது. சின்னப் புத்தகம்தான், ஆனால் படித்து முடிக்கவும் எழுதவும் ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது.

மாதவனின் நாயனம் சிறுகதை ஒன்றைத்தான் நான் முன்னால் படித்திருந்தேன். Minimalist எழுத்து என்றால் அதுதான். எளிய ஒற்றை வரி முடிச்சை எத்தனை சிறப்பாக வடித்திருக்கிறார்! கச்சிதமான எழுத்து. சும்மாவா ஜெயமோகனும் எஸ்ராவும் இதை அவரவர் போட்ட தமிழின் சிறந்த சிறுகதைகள் பட்டியலில் சேர்த்திருக்கிறார்கள்!

ஆனால் ஆ. மாதவனுக்கு விஷ்ணுபுரம் விருது கிடைத்தபோதுதான் அவரைப் பற்றிய பிரக்ஞை ஏற்பட்டது. (ஜெயமோகனையும் விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டத்தையும் எத்தனை பாராட்டினாலும் தகும்.) புனலும் மணலும் எல்லாம் அதற்குப் பிறகுதான் வாங்கினேன், படிக்க இத்தனை வருஷமாயிற்று. அவர் இருந்திருந்தால் இப்படி எழுத்தாளர் இறந்த பிறகுதான் அவர் எழுதிய புத்தகங்களைப் படித்து அஞ்சலி எழுதும் வாசகன் என்ற கருவை வைத்தே இன்னொரு பிரமாதமான சிறுகதை எழுதி இருப்பார்.

சரி முதலில் புனலும் மணலும் பற்றி:


புத்தகத்தைப் படிக்கும்போதெல்லாம் நாஞ்சில் நாடன் நினைவுதான் வந்து கொண்டே இருந்தது. ஆ. மாதவனுக்கு நாஞ்சில்தான் மிகவும் பிடித்த அடுத்த தலைமுறை எழுத்தாளர். நாஞ்சிலுக்கு ஆ. மாதவன் குரு ஸ்தானத்தில் உள்ளவர். இருவரும் தங்களையே அடுத்தவர் எழுத்தில் கண்டார்களோ என்னவோ.

புனலும் மணலும் ஆற்றை, ஆற்றில் மணல் வாரப்படும் தொழிலை பின்புலமாகக் கொண்டது. நாவலுக்கு பொருத்தமான பேரை வைத்திருக்கிறார். மெய்நிகர் அனுபவத்தை தருவது இலக்கியத்தின் ஒரு முக்கியத் தகுதி. அந்த அனுபவத்தை முழுமையாகத் தரும் எதார்த்தவாத, வட்டார வழக்கு நாவல்.

ஒரு வரியில் கதையை சுருக்கிவிடலாம். தனக்கு மகள் முறை உள்ள, குரூபியான இளம் பெண்ணை வெறுக்கும் அப்பா, அவ்வளவுதான் கதை. பின்புலம் முன்னே சொன்ன மாதிரி “புனலும் மணலும்”. கதையின் பின்புலம் – ஆறு, ஆற்றையும், ஆற்று மணலையும் நம்பி வாழும் பலர் அருமையாக சித்தரிக்கப்படுகிறது. அப்பா அங்குசாமியின் backstory – அவர் விரும்பி மணக்கும் தங்கம்மை, அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே உள்ள காதல், தங்கம்மையின் அவலட்சண மகள் பங்கி, ஆரம்பத்திலிருந்தே பங்கியை ஒரு தடங்கலாக, இடையூறாக, பல்லில் நிரடும் சிறு கல்லாகப் பார்க்கும் அங்குசாமி, பங்கியை மட்டுமே வெறுக்கும் அங்குசாமி, ஏதோ ஒரு அனாதை தாமோதரனை ஆதரித்து வளர்க்கும் அங்குசாமி, தாமோதரனுக்கும் பங்கிக்கும் இடையே உருவாகும் சகோதர உறவு, அங்குசாமி பங்கியைக் கரித்துக் கொட்டும்போதெல்லாம் வருந்தும் தங்கம்மை, அவளை ஆதரித்துப் பேசும் தாமோதரன், தங்கம்மையின் மரணம், அங்குசாமிக்கு ஏற்படும் கைக்காயம், கைக்காயத்திற்கு பிறகு கஞ்சிக்கும் பங்கி சம்பாத்தியம் தேவைப்படும் நிலை எல்லாம் நன்றாக வந்திருக்கிறது. இறுதிக் காட்சியில் பங்கியின் மரணமும் நல்ல அழுத்தமான முடிச்சு.

வட்டார வழக்கும் மிக அருமையாக வந்திருக்கிறது. மிகவும் ரசித்துப் படித்தேன். நாவலின் இறுதியில் நானும் அடிக்கடி “கொள்ளாமே!” என்று நினைத்துக் கொண்டேன்.

ஆனால் என் கண்ணில் இந்த நாவல் குறையுள்ள படைப்பே. 150 பக்கத்தில் 50 பக்கமாவது அங்குசாமி பங்கியை வெறுக்கிறார் என்று திருப்பித் திருப்பி வருகிறது. அது காட்சிகளால் பெரிதாக வேறுபடுத்தப்படவில்லை. அது ஒரு தொழில் நுட்பக் குறைவாகவே பட்டது. உண்மையைச் சொல்லப் போனால் என் புனைவுகளில் எனக்கு ஒரு முடிச்சை இரண்டு முறை கூட பெரிதாக வேறுபடுத்தி சொல்லத் தெரியவில்லை. என்னடா இவருக்கும் இதே பிரச்சினையா என்றுதான் தோன்றியது. நாவலின் பின்புலமும், வட்டார வழக்கும், வாழ்க்கையின் போக்கும்தான் நாவலைக் காப்பாற்றுகிறது.

ஜெயமோகன் தனது சிறந்த தமிழ் நாவல்களின் இரண்டாம் பட்டியலில் இந்த நாவலைக் குறிப்பிடுகிறார். எஸ்ராவின் பட்டியலில் இந்த நாவல் இடம் பெறவில்லை.

புனலும் மணலும் நாவலை 1974-இல் முதலில் வெளியிட்டது லக்ஷ்மி கிருஷ்ணமூர்த்தி நடத்திய வாசகர் வட்டம்!


மாதவனின் சுவாரசியமான ஆளுமையாக இருந்திருப்பார். பூர்வீகம் செங்கோட்டை. என் அப்பாவுக்கும் அவருக்கும் ஒரே வயதுதான். திருவனந்தபுரத்தில் பிறந்து, வளர்ந்து, வணிகராக வாழ்ந்திருக்கிறார். ஜெயமோகன் தளத்தில் அவரது விரிவான பேட்டி (பகுதி 1, 2, 3) வந்திருக்கிறது, படியுங்கள் என்று பரிந்துரைக்கிறேன். அவரது ஆளுமையைப் புரிந்து கொள்ள ஜெயமோகனின் இந்தப் பதிவைப் படியுங்கள். அவரது இந்தப் பேட்டியும் உதவலாம்.

அந்த வணிகப் பின்புலத்தை வைத்து நிறைய சிறுகதைகள் எழுதி இருக்கிறார். கடைத்தெரு கதைகள் முக்கியமான சிறுகதைத் தொகுப்பாம். நாயனத்தைத் தவிர பூனை, பதினாலுமுறி, புறா முட்டை, தண்ணீர், அன்னக்கிளி ஆகிய சிறுகதைகளை ஜெயமோகன் சிறந்த சிறுகதைகள் பட்டியலில் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். எஸ்ரா பட்டியலில் நாயனம் மட்டும்தான்.

கிருஷ்ணப்பருந்து (1980) அவருடைய சிறந்த நாவலாகக் கருதப்படுகிறது. எஸ்ரா அவரது சிறந்த 100 தமிழ் நாவல்கள் பட்டியலில் இதைச் சேர்த்திருக்கிறார். அ. முத்துலிங்கம் நாவலைப் படித்த அனுபவத்தை இங்கே விவரிக்கிறார். ஜெயமோகன் வார்த்தைகளில்:

திருவனந்தபுரம் காலை பஜாரில் கடை வைத்திருக்கும் ஆ.மாதவன் நாற்பது வருடங்களாக திரும்பத் திரும்ப அதைப் பற்றி மட்டுமே எழுதுபவர். தெருவில் வாழும் ‘உயிர் வாழ்தல் போட்டி’, அதன் ஆழத்து இருள் சலனங்கள். இந்நாவலும் அதுவே. இந்நாவலில் வரும் சாமியார் தன் வீட்டில் மாட்டியுள்ள நிர்வாணப் பெண்ணின் படத்திலிருந்து நாவலை மீண்டும் புதிதாகப் படிக்கலாம். ஆ.மாதவனின் சாதனை என்றால் இப்படைப்புதான்.

தி.ஜா.வும் இந்த நாவலை பெரிதாகப் பாராட்டி மாதவனுக்கே 1982-இல் ஒரு கடிதம் எழுதி இருக்கிறார். அந்தக் கடிதத்திலிருந்து:

இரு மரபுகள் இரு மொழிகளின் கலப்பில் பிறந்த மனிதர்கள், வாழ்க்கை, சிந்தனை முறைகள், இவற்றை அப்படியே சித்தரித்திருக்கிறீர்கள். என் போன்றவர்களுக்கு இது புதிய அனுபவம். வெறும் புறத்தை மட்டுமின்றி இந்த சங்கமத்தின் ஆழங்களை, சிரத்தையோடும் உண்மையில் ஆர்வத்தோடும் நீங்கள் எடுத்துக்காட்டி இருப்பது சும்மா புகைப்படம் போல் இல்லாமல் ஒரு கலைஞரின் தேர்வோடும் அர்த்தப்படுத்தும் திறமையோடும் பிரகாசமாக வந்திருக்கிறது. படித்து முடித்து நினைக்கும்போது, அங்கெல்லாம் மீண்டும் ஒருமுறை வந்து தங்க ஆசை எழுகிறது. குருஸ்வாமியும் அவர் இதயமும்தான் இந்த நாவலின் கதாநாயகர்கள் என்றாலும் ஒரு நாவலின் சுற்றுப்புறம், உபநாயகர்கள், எல்லோருமே கதாநாயகர்களாகத்தான் இருக்கமுடியும். இவை இல்லாவிட்டால், ஒரு கதாநாயகன் ஓங்கி உருவாக முடியாது. அதில் உங்கள் நாவல் வெற்றி பெறுகிறது.

மாதவனின் பாச்சி, சாத்தான் திருவசனம் ஆகிய சிறுகதைகள் அழியாச்சுடர் தளத்தில் கிடைக்கின்றன. பாச்சி சிறுகதையில் நாணுக்குட்டனுக்கு இனி வேலையும் மாதச் சம்பளமும் உண்டா என்ற கேள்வியைப் பற்றி ஒரு வரி கூட கதையில் கிடையாது, ஆனால் கதை முழுவதும் அந்தக் கேள்வியின் அழுத்தம்தான் விரவிக் கிடக்கிறது. மிகத் திறமையான எழுத்து.

மாதவனுக்கு 2015-க்கான சாஹித்ய அகடமி விருது – இலக்கியச் சுவடுகள் என்ற திறனாய்வு நூலுக்காக – கிடைத்தது. தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் கமிட்டியில் நாஞ்சில் நாடனும் இருந்தார்!

மாதவனின் படைப்புலகத்தை அணுக, புரிந்து கொள்ள அவருடைய இந்தப் பேட்டி, நாஞ்சில் எழுதிய இந்தப் பதிவு, எஸ்ரா எழுதிய கட்டுரை, சுகுமாரன் எழுதிய பதிவு, விகடனில் இந்தக் கட்டுரை ஆகியவற்றைப் பரிந்துரைக்கிறேன்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: ஆ. மாதவன் பக்கம், அஞ்சலிகள்