பாரதி மகாகவியா இல்லையா? – 1935-இல் முதல் விவாதம்

சமீபத்தில் ஜெயமோகன் பாரதி மகாகவி இல்லை என்று எழுதியதும், அதை மறுத்து முத்துக்குமாரசாமி உட்பட பலரும் வாதாடியதும் நினைவிருக்கலாம். இந்தப் பூசல் எல்லாம் 1935-இலேயே ஆரம்பித்துவிட்டது. வ.ரா. தலைமையில் மணிக்கொடி குழுவினர் பாரதி மகாகவிதான் என்றும் கல்கி போன்றவர்கள் இல்லை என்று படு தீவிரமாக வாதிட்டிருக்கின்றனர். ஜெயமோகன்-முத்துக்குமாரசாமி சண்டை எல்லாம் ஜுஜூபி.

கடலோடி நரசையா சென்னையில் ரோஜா முத்தையா நூலகத்தில் வரும் ஜனவரி 20 அன்று இந்த விவாதத்தைப் பற்றி உரையாற்றப் போகிறாராம். தோழி அருணா அந்த invitation-ஐ அனுப்பி இருக்கிறார். போய்ப் பாருங்கள்! பார்க்க முடிந்தால் மறக்காமல் அதைப் பற்றி எழுதுங்கள்!

Dear Friends,

Roja Muthiah Research Library cordially invites you for the monthly lecture. Please forward this to your friends.

——————————————————-

Prof. M. Anandakrishnan Endowment Lecture Series 3

Roja Muthiah Research Library

invites you for a lecture on The “Great Poet” Debate: Mahakavi Yaar?

by

Mr. K. R. A. Narasiah

Writer

Date: 20th January 2012

Time: 5.00 p.m.

Venue:
Roja Muthiah Research Library
3rd Cross Road, Central Polytechnic Campus
Taramani, Chennai 600 113
Telephone: 2254 2551 / 2254 2552

Tea will be served at 4.30 p.m.

——————————————————-

Summary of the talk:

In 1935 there was a wordy duel between two literary groups – one that of Manikkodi and the other that of Kalki Krishnamurthi of Anandavikatan. It all started with V Ramaswami Iyengar then editor of Veerakesari in Colombo and former editor of Manikodi, declaring that Subramania Bharati as a Great Poet, whereas the Kalki group felt that Bharati was a good national poet and not a Great poet.

The talk focuses on the letters and essays written by both the groups declaring their views. However, it must be noted that the debate, while generating a lot of heat and light, did not create any ill-feelings among the individuals. In fact, they all remained friends and respected each other!

The speaker, K R A Narasiah, biographer of Chitti Sundararajan – one of the important participants of the debate – has the original letters written by some of the stalwarts of that day and is now presenting the lot available with him to show the level of the debate and the important Dramatis Personae in their learned correspondence.

Profile:

Mr. K. R. A. Narasiah was born in Berhampur, Orissa, into a Telugu family. After completing his early education in Tamilnadu, he became a marine engineer and sailed in the naval vessels for ten years and, later, for three years in the merchant navy. During his naval time he was deputed to the Harland & Wolff Shipyard in Belfast, North Ireland, for standing by the construction of I N S Vikrant, Navy’s first aircraft carrier and took over as its Fight Deck Chief. He joined the port of Visakhapatnam in 1965 and retired in 1991 as its Chief Mechanical Engineer. While in Port Service his services were requisitioned by the Navy during the Bangladesh liberation war. Later he was invited by the World Bank as a consultant for the emergency rehabilitation in Cambodia. He was also a consultant to the Asian Development Bank.

Mr. Narasiah took to writing early in his life and has published more than 100 short stories in Tamil that have come out in four volumes. Four of his works have been given Tamil Nadu State Literary Awards. He writes in English as well. He is a regular reviewer of books for The Hindu.

தொடர்புடைய சுட்டிகள்:
பாரதி – ஆர்வியின் மதிப்பீடு